Fullpower sj�lvf�rsvar f�r vuxna
13 mars, 18:00-21:00

P� ett st�djande, positivt och praktiskt s�tt l�r sig deltagare:
 • Hantera verbala hot och kr�nkningar
 • F�rebygga v�ld innan det eskalerar
 • S�tta gr�nser och hantera konflikter
 • Fysiskt sj�lvf�rsvar f�r att ta sig ur en v�ldsam situation
I samarbete med Sensus Studief�rbund Stockholm. Mer information och anm�lan 


Att kunna ta hand om sig sj�lv skapar
trygghet och sj�lvf�rtroende
Teenpower sj�lvf�rsvar
f�r ungdomar  
17 april, 16:30-19:oo

P� ett fartfyllt, positivt och praktiskt s�tt l�r sig deltagare:
 • Att hantera mobbning och grupptryck
 • L�ra sig att s�ga "nej" p� ett effektivt s�tt
 • Hantera verbala hot och kr�nkningar
 • F�rebygga v�ld innan det eskalerar
 • S�tta gr�nser och hantera konflikter
 • Skaffa hj�lp
 • Fysiskt sj�lvf�rsvar f�r att ta sig ur en v�ldsam situation
I samarbete med Sensus Studief�rbund Stockholm. Mer information och anm�lan


S�kerhet f�r sm�ttingar
Vi beh�ver din hj�lp!

S�kerhet f�r sm�ttingar �r kurser som ger en lekfull introduktion av f�rdigheter i folks�kerhet f�r barn 3 till 5 �r. 

 

Med ber�ttelser, mjukisdjur och interaktiva rollspel introducerar vi enkla men kraftfulla f�rdigheter f�r att hantera s�rande ord, kolla f�rst innan man tar p� n�got som kan vara farligt, flytta sig bort fr�n n�gon som g�r n�gon som inte �r trygg och s�ker och till exempel sl�nger sand eller leker h�rdh�nt, och att skaffa hj�lp fr�n vuxna de k�nner p� ett effektivt s�tt, �ven om de �r upptagna.

 

Utbildningen kan h�llas p� en f�rskola eller f�r en privat grupp f�r�ldrar och andra n�rst�ende.

 

Vi beh�ver hj�lp med att n� ut till f�rskolor och andra grupper som kan t�nkas vara intresserade av en s�dan h�r utbildning. Har du sj�lv barn p� en f�rskola och eller kan tipsa om n�gon som vi b�r kontakta? Mejla eller ring oss g�rna p� 08-508 666 04. Tack!

 


En trygg och s�ker arbetsmilj� bygger p� respekt och kommunikation
En annan form av milj�f�rst�ring
Om sexuella trakasserier och vad du kan g�ra

Varje g�ng Yamila tittade upp fr�n sitt skrivbord p� kontoret, stirrade hennes medarbetare p� henne fr�n andra sidan rummet. Han sa ingenting, han bara tittade p� henne p� ett s�tt som fick henne att k�nna som om han f�rs�kte kl� av henne med blicken. N�r hon bad honom att sluta, log han och sa "Luften �r fri". L�s mer...

 

 

Kontakt
Kidpower Teenpower Fullpower Sverige
Box 17047, 104 62 Stockholm
08-508 666 04
info@kidpower.se
Gilla oss p� Facebook
Like us on Facebook  

"Utbildning �r att t�nda en flamma, inte fylla en b�gare"

- Sokrates