Bryt tystnaden

Bryt tystnaden �r en handbok som hj�lper dig identifiera, hantera och f�rebygga sexuella trakasserier nyligen utgiven av TCO. 

 

Den inneh�ller en hel del information och tips fr�n Kidpower!

 

Du kan k�pa den eller ladda ned den som pdf h�r.

 

 


Fullpower sj�lvf�rsvar f�r vuxna
13 mars, 18:00-21:00

P� ett st�djande, positivt och praktiskt s�tt l�r sig deltagare:
 • Hantera verbala hot och kr�nkningar
 • F�rebygga v�ld innan det eskalerar
 • S�tta gr�nser och hantera konflikter
 • Fysiskt sj�lvf�rsvar f�r att ta sig ur en v�ldsam situation
I samarbete med Sensus Studief�rbund Stockholm. Mer information och anm�lan 


Photo credit: 
Soulforce, Inc / Foter.com / CC BY-NC-SA
Att f�rebygga mobbning
�tta saker vuxna kan g�ra
 

Mobbning kan förebyggas och stoppas om tillräckligt många vuxna agerar. 

 

Alla förtjänar att känna sig känslomässigt och fysiskt säkra i skolan, hemma och i samhället. Här är åtta saker som du kan använda för att skydda unga i ditt liv mot mobbning.

 

L�s mer... 

 

 

 


Teenpower sj�lvf�rsvar f�r ungdomar  
17 april, 16:30-19:oo

P� ett fartfyllt, positivt och praktiskt s�tt l�r sig deltagare:
 • Att hantera mobbning och grupptryck
 • L�ra sig att s�ga "nej" p� ett effektivt s�tt
 • Hantera verbala hot och kr�nkningar
 • F�rebygga v�ld innan det eskalerar
 • S�tta gr�nser och hantera konflikter
 • Skaffa hj�lp
 • Fysiskt sj�lvf�rsvar f�r att ta sig ur en v�ldsam situation
I samarbete med Sensus Studief�rbund Stockholm. Mer information och anm�lan

Kontakt
Kidpower Teenpower Fullpower Sverige
Box 17047, 104 62 Stockholm
08-508 666 04
info@kidpower.se
Gilla oss p� Facebook
Like us on Facebook  

"Trygghet och s�kerhet �r inte n�got som bara h�nder, det �r ett resultat av ett kollektivt samf�rst�nd och en allm�n investering. Vi �r skyldiga v�ra barn, de mest utsatta medborgarna i v�rt samh�lle, ett liv utan v�ld och r�dsla."

- Nelson Mandela