Pou aprann plis vizite www.ToutTimoun.org oubyen rele 211
Fevriye 2020
Elve Timoun Ki Renmen Divèsite
Yon Lespri Ouvè Komanse Nan Travay Paran Fè Lakay Yo

Antan ke paran, nou konprann enpòtans pou nou elve pitit nou pou yo respekte tout moun, kelkeswa koulè po yo, kapasite fizik yo, oswa lang yo pale. Men aprann timoun divèsite pa yon bagay ki toujou fasil. Li piplis
Photo: Rido/stock.adobe.com

Gid Pou Paran Nan Sitiyasyon Kote Jènn Timoun Nan Renmen
Konsèy ki itil pou jere tibiliasyon ki genyen nan relasyon lanmou timoun

Ala yon bagay sa se lè timoun tonbe nan renmen. Se yon eksperyans ki bèl, ki bay angwas, anpil krent, eksitasyon ak anpil tristès tou (tipikman) lè relasyon yo kanpe. Anpil paran sonje sa byen lè yo te piti. Malgre eksperyans pa yo, yo pa pare ni yo pa ekipe pou yo ka jere sitiyasyon sa yo ak pwòp pitit yo.  Li piplis
Photo: Prostock-studio/stock.adobe.com
Koupe epi kenbe enfòmasyon sa yo tou pre’w!
Senk Moun Miami Po Nwa Ke Ou Dwe Konnen Ki Fè Listwa

Peyi Etazini anjeneral selebre enpak Afriken-Ameriken genyen sou peyi a, pandan tan sa, kominote nwa ki egziste nan Sid Florid la gen yon gwo enpòtans nan istwa rejyon an pou plis ke san lane. Preske nan tout kwen Miami, gen istwa ki ka konte sou jan kominote nwa a te gen enpak sou. Li piplis
Photo: State Archives of Florida
Diferans Nou yo Fè Nou Pi Bon
Opinyon Timoun yo

Eske ou gen zanmi ki soti nan lòt peyi? Ki sa ou aprann nan men yo?

Wi, mwen gen yon zanmi ki soti nan yon lòt pati nan peyi a. Li soti Pennsylvania e li se pi bon zanmi mwen genyen. 

Oli, 7 lane. Li piplis
Photo: Galina Barskaya/stock.adobe.com