LA LETTRE DE L'INSTITUT FRANÇAIS DE CHYPRE

Actualités septembre 2021
Ακολουθεί μετάφραση στα ελληνικά 
Cours de français
Cours annuels et intensifs 2021 - 2022
Les inscriptions aux cours de français pour l’année scolaire 2021-2022 se poursuivent ! 

Reprise des cours le lundi 13 septembre.

Cinéma
Du 3 au 12 septembre 2021

Theatro Polis OPAP
(en face du Old Powerhouse bar dans la vieille ville de Nicosie)

L'Institut français de Chypre participe à la 2eme édition du
avec la projection de deux films

Samedi 4 septembre - 19h30

et

Dimanche 5 septembre - 17h

Suivi par une rencontre (probablement en grec) avec la mere d un adolescent transgenre.

Musique
Résidence d'artiste
Projet Eurotoire
Invité à Chypre pour le projet Eurotoire qui réunit 18 jeunes compositeurs européens,
le producteur de musique électronique et compositeur de musique de films
Jérôme Rotier
revient travailler du 6 au 16 septembre dans les studios d’enregistrement de
Louvana Records.
Ce dernier séjour, après celui de juin à Latsia puis celui de juillet à Lefkara, permet de finaliser l’enregistrement et la production d’un disque vinyle,
fruit de création originale et collective d’une quinzaine de pièces musicales. 

Patrimoine
38e édition des
Journées européennes du patrimoine
18 et 19 septembre
 
Patrimoine pour tous

Cette 38e édition qui a pour thème "Patrimoine pour tous" invite à fêter la richesse
du patrimoine national de la France.
Un focus particulier sera mis sur le patrimoine ferroviaire.

Levez les yeux !

Dès le vendredi 17 septembre, le public scolaire pourra participer à l’opération
« Levez les yeux ! » en partenariat avec
le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse.
Etudes en France
BOURSES DE DOCTORAT IKYK

Le Conseil d'Administration de la Fondation chypriote des bourses d'État (IKYK) vous informe que les candidatures aux bourses de Doctorat dans les établissements d'enseignement supérieur / universités en France sont ouvertes. Dates de soumission des dossier : 27 août 2021 – 10 septembre 2021. Pour plus d’informations : http://www.cyscholarships.gov.cy
 
© Mathilde Ledur / École du Louvre 
Patrimoine et muséologie
Focus sur les études en France dans le domaine du patrimoine :
Campus France : Patrimoine et muséologie
Classement de Shanghai
35 établissements à l'honneur !
Parmi les 35 établissements français classés cette année dans
l’Academic Ranking of World Universities (ARWU) de Shanghai,
21 font partie des 500 meilleures universités du monde,
soit deux de plus que l'an dernier.
Examens
SESSION DE DECEMBRE 2021
Les inscriptions à la session de DELF-DALF Junior / Tout public de décembre 2021 seront ouvertes du 6 septembre au 27 octobre 2021.
 
Les inscriptions se font uniquement en ligne sur la plateforme des examens :
 
·      DELF Junior A1-B2: 04 décembre 2021
·      DELF-DALF A1 – C2 : 11 décembre 2021

Les convocations aux examens seront disponibles en téléchargement sur votre compte au plus tard 1 semaine avant la date prévue de votre examen.
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le bureau des examens au 22 45 93 36.

TCF / TEF
Le calendrier pour les prochaines sessions de TCF et TEF est disponible :
 
Session : TCF Canada - Date de passation : 29 septembre - Dates d’inscription : du 6 au 24 septembre - Lieu de passation : IFC Nicosie

Session : TEF Canada - Date de passation : 20 octobre - Dates d’inscription : du 24 septembre au 11 octobre - Lieu de passation : IFC Nicosie

Session : TCF Tout public - Date de passation : 5 novembre - Dates d’inscription : du 4 au 27 octobre - Lieu de passation : IFC NicosieConférence
La Suisse et Ioannis Kapodistrias
L'aventureux itinéraire des combattants
du "Bataillon Sacré" et la Suisse
Jeudi 23 septembre 2021
 
Salle de conférence du Palais présidentiel
(Nicosie)

Dans le cadre de la Saison Francophonie 2021,
et à l'occasion du 200e anniversaire de l'insurrection nationale grecque de 1821,
du 730e anniversaire de la déclaration de la République Suisse
et du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et Chypre,
l'Institut français de Chypre, l'Ambassade de Suisse et l'Ambassade de Grèce,
 vous invitent à une conférence de M. Lambis Constantinides intitulée
La Suisse et Ioannis Kapodistrias.

Cette conférence aura lieu en grec, la traduction française sera disponible à l'entrée de la salle.
Un cocktail sera ensuite offert.

TO NEWSLETTER ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Eπικαιρότητα Ιουλίου 2021
Μαθήματα γαλλικών
Ετήσια μαθήματα και Εντατικά μαθήματα
2021 - 2022
Οι εγγραφές για ετήσια μαθήματα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες
καθώς και για εντατικά μαθήματα για το σχολικό έτος 2021 - 2022
συνεχίζονται μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου.
Έναρξη μαθημάτων : Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Σινεμά
Queer Wave Festival
Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2021

Θέατρο Πόλης ΟΠΑΠ
(απέναντι απο την Παλαιά Ηλεκτρική στην παλιά Λευκωσία)

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου θα συμμετάσχει στο 
που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2021
στην παλιά πόλη της Λευκωσίας με την προβολή γαλλικών ταινιών.

Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου - 7.30μμ

και

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου - 5.00μμ

Θα ακολουθήσει συζήτηση με την μητέρα ενός έφηβου τρανς

Μουσική
Καλλιτεχνική κατοικία
Projet Eurotoire
Καλεσμένος στην Κύπρο για το έργο Eurotoire το οποίο συγκεντρώνει
18 νέους Ευρωπαίους συνθέτες,
ο παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής και συνθέτης μουσικής ταινιών
Jérôme Rotier
               έρχεται να εργαστεί από τις 6 έως τις 16 Σεπτεμβρίου στα στούντιο ηχογράφησης του Louvana Records.
Αυτή η τελευταία διαμονή, μετά από αυτή του Ιουνίου στα Λατσιά και του Ιουλίου στα Λευκάρα, επιτρέπει την οριστικοποίηση της ηχογράφησης και της παραγωγής
ενός δίσκου βινυλίου
που είναι ο καρπός μιας πρωτότυπης και συλλογικής δημιουργίας περίπου δεκαπέντε μουσικών κομματιών.

Πολιτιστική κληρονιμιά
38η έκδοση
Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς
18 και 19 Σεπτεμβρίου
 
Πολιτιστική κληρονομιά για όλους

Αυτή η 38η έκδοση που έχει ως θέμα την πολιτιστική κληρονομιά για όλους καλεί να γιορτάσουμε τον πλούτο της εθνικής κληρονομιάς της Γαλλίας.

Levez les yeux !

Από τις 17 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές των σχολείων θα μπορούν να
συμμετάσχουν στη δράση
σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Νεότητας.
Σπουδές στη Γαλλία
Υποτροφίες διδακτορικού ΙΚΥΚ

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι από τις 27/08/21 μέχρι και τις 10/09/21 θα δέχεται αιτήσεις για τη διεκδίκηση μίας υποτροφίας διδακτορικού επιπέδου για φοίτηση μόνο σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας.
 Η σχετική προκήρυξη και αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy.

© Mathilde Ledur / École du Louvre 
Πολιτιστική κληρονομιά και μουσειολογία 
Έμφαση στις σπουδές στη Γαλλία στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς :
Campus France : Patrimoine et muséologie
Κατάταξη της Σαγκάη
35 πανεπιστήμια έχουν την τιμητική τους! 
Μεταξύ των 35 γαλλικών πανεπιστημίων που κατατάχθηκαν φέτος στην ακαδημαϊκή κατάταξη των Παγκόσμιων Πανεπιστημίων (ARWU) στη Σαγκάη,
τα 21 κατατάσσονται στα 500 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο,
δύο περισσότερα από πέρυσι.
Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Οι εγγραφές για την εξεταστική DELF-DALF Junior / Tout public Δεκεμβρίου 2021
θα γίνονται από 6 Σεπτεμβρίου μέχρι 27 Οκτωβρίου.

Οι εγγραφές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα εξετάσεων:
 
Ημερομηνίες εξετάσεων :
·      DELF Junior A1-B2: 04 Δεκεμβρίου 2021
·      DELF-DALF A1 – C2: 11 Δεκεμβρίου 2021
 
Οι ατομικές προσκλήσεις στις εξετάσεις θα είναι έτοιμες προς εκτύπωση από το λογαριασμό σας το αργότερο 1 εβδομάδα πριν από την εξέταση.
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξετάσεων: 22 45 93 36

TCF / TEF
Το πρόγραμμα για τις επόμενες ημερομηνίες για τα τεστ πιστοιποίησης TCF και TEF είναι διαθέσιμο:

Εξέταση : TCF Canada - Ημερομηνία : 29 Σεπτεμβρίου - Περίοδος εγγραφών Εξεταστικό : 6 με 24 Σεπτεμβρίου - κέντρο : Γαλλικό Ινστιτούτο Λευκωσία

Εξέταση : TEF Canada - Ημερομηνία : 20 Οκτωβρίου - Περίοδος εγγραφών Εξεταστικό : 24 Σεπτεμβρίου με 11 Οκτωβρίου - κέντρο : Γαλλικό Ινστιτούτο Λευκωσία

Εξέταση : TCF Tout public - Ημερομηνία : 05Νοεμβρίου - Περίοδος εγγραφών Εξεταστικό : 4 με 27 Οκτωβρίου - κέντρο : Γαλλικό Ινστιτούτο Λευκωσία


Διάλεξη
Η Ελβετία και ο Ιωάννης Καποδίστριας
Η περιπετειώδης διαδρομή των μαχητών
του Ιερου Λοχου και η Ελβετια
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021
 
Αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου
(Λευκωσία)

Στα πλαίσια των εορτασμών της Γαλλοφωνίας 2021,
και με την ευκαιρία της 200ης Επετείου της Εθνεγερσίας του 1821,
την 730η επέτειο της ανακήρυξης της Ελβετικής Δημοκρατίας
και της 60ης επετείου των διπλωματικών σχέσεων Γαλλίας - Κύπρου, 
το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, η Πρεσβεία της Ελβετίας και η Πρεσβεία της Ελλάδας ,
 σας προσκαλούν σε μια διάλεξη του κ. Λάμπη Κωνσταντινίδη με τίτλο
Η Ελβετία και ο Ιωάννης Καποδίστριας.
 
Στα ελληνικά. Θα είναι διαθέσιμη στην είσοδο η γαλλική μετάφραση. 
Θα ακολουθήσει κοκτέιλ.
News also available in English on our website