nieuwsbrief #11 - September 2017                                        inhoud
 • 19 oktober: Inspiratiedag over waterzuivering in buitengebied, robuust watersysteem en circulaire economie
 • Project NUREDRAIN: filtermaterialen geselecteerd voor P-verwijdering uit landbouwkundige waterstromen
 • INERO CVBA: Landbouwcoöperatie voor irrigatie met gezuiverd afvalwater uit de startblokken
 • 'IMPROVED' mobiele waterzuivering voor proceswater operationeel bij Yara
 • WATERPROTECT: drinkwaterbronnen beter beschermen met brede multi-actor aanpak
  
AGENDA 
 • 24- 30 september - 4th European Innovation Partnership on Water Conference in Porto
 • 4 oktober - Water Resilient Cities Conferentie in Mechelen
 • 9 oktober: Themadag Duurzaam Watermanagement in de Polders in Brugge
 • 9-10 oktober: Water Reuse Europe Conference in Brugge
 • 19 oktober: Inspiratiedag Waterzuivering in Buitengebied & Robuust Watersysteem
 • 23-25 oktober: G-STIC Conference in Brussel
 • VLARIO plant provinciale contactdagen in elke Vlaamse provincie


19 oktober: Inspiratiedag over waterzuivering in buitengebied, robuust watersysteem en circulaire economie
 
Het Vlaams-Nederlands Interregproject I-QUA, Vlakwa en SKIW nodigen op 19 oktober alle belanghebbenden uit op een inspiratiedag rond robuuste watersystemen, afvalwaterzuivering in buitengebied en circulaire economie. Plaats van gebeuren is de Royal Yachtclub van België in Antwerpen.

Project NUREDRAIN: filtermaterialen geselecteerd voor P-verwijdering uit landbouwkundige waterstromen
 
Filtertechnologie voor de verwijdering van fosfor (P) en nitraten uit landbouwkundige waterstromen, daar zet het Europese NUREDRAIN project op in.  KU Leuven maakte afgelopen zomer een database op van de verschillende fosfor absorberende materialen. Op basis van dit overzicht weerhielden de NUREDRAIN projectpartners nu 9 filtermaterialen die bij diepgaande labotesten bestudeerd zullen worden. Lees verder.


Tijdens een feestelijke inhuldiging en in het bijzijn van minister van landbouw Joke Schauvliege werden 47 landbouwers uit Ardooie lid van de coöperatie INERO CVBA. Deze coöperatie zal gezuiverd afvalwater van het groenteverwerkend bedrijf Ardo gebruiken voor irrigatie. Nadat het water wordt gestockeerd in een bekken van 150 000 m³ zal het via 32 km ondergrondse leidingen over ca. 500 ha worden verdeeld. Dit Interreg-project zal de naburige landbouwers wapenen tegen toekomstige droogtes en is een mooi voorbeeld van waterhergebruik. Lees verder.
 

Een mobiele testwaterzuivering die toelaat om vanuit meerdere waterbronnen verschillende kwaliteiten proces- en ultrapuur water te produceren. Dat is het doel van het Interreg project IMPROVED. De ontwikkelde testopstelling die een hele reeks waterzuiveringstechnieken herbergt, is nu klaar en wordt de komende vijf maanden ingezet bij Yara in Sluiskil (Nederland). De installatie werd op 18 september tijdens een workshop gepresenteerd.

 
WATERPROTECT: DRINKWATERBRONNEN BETER BESCHERMEN MET EEN BREDE MULTI-ACTOR AANPAK

WaterProtect is een nieuw Europees onderzoeks- en innovatieproject dat de drinkwaterbronnen beter wil beschermen op locaties waar die onder druk staan door bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Naast een gedetailleerde opvolging via online raadpleegbare monitoring applicaties zet het project ook in op een brede multi-actor aanpak waarbij alle betrokken partijen samenwerken: overheden, landbouwers, ondernemingen en lokale bevolking. Lees meer.

 
 
Vlaams Kenniscentrum Water
Graaf Karel de Goedelaan 34 * 8500 Kortrijk * Belgium
T +32 (0)56 24 12 61 * F +32 (0)56 24 12 80 * info@vlakwa.be