In dit nummer
Nieuwe uitvoerend directeur
Herziene Leaders Guild richtlijnen voor dansleiders
Certificatie van dansleiders en mentoren
In the Garden
Mentoren mail-forum - oproep aan alle mentoren
Dansen van Universele Vrede logobeleid
Wijziging Dansbeschrijving
de Dargah van Murshid SAM
Website & meer
Eerdere afleveringen van deze nieuwsbrief gemist?
Bekijk alle oude nummers onder Wist je dat...

... je je activiteiten en flyers op de agenda van onze website kunt plaatsen?


Dances of Universal
Peace International
PO Box 55994,
Seattle, WA 98155 USA
(206) 367-0389

Kantoor Seattle

Kantoor directeur

Community Coördinator
april 2016

news Leaders Guild nieuws en update           
newdirNieuwe uitvoerend directeur


Het is een voorrecht voor me om in de voetstappen van Munir te mogen treden als uitvoerend directeur, en ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om hem te bedanken voor al het werk in deze functie gedurende de afgelopen jaren. Ook wil ik graag hem, samen met Darvesha, Martha en het Bestuur bedanken voor hun ondersteuning terwijl ik mijn weg aan het vinden ben. Het is zeker een uitdagende stap voor me, en ik ben me nu meer dan ooit ervan bewust hoe Eenheid spreekt door de verscheidenheid in onze dansfamilie in zoveel landen, talen en culturele omgevingen.

Wat ik sterk waardeer is de focus op de overdracht, de transmissie van de dansen en hun transformatie-krachten. Mijn eigen leven is getransformeerd door de Dansen in de loop van vele jaren. Ik woon in de heuvels in het noorden van Engeland. Mijn achtergrond is op het gebied van educatie-management, en ik blijf de Europese Ruhaniat zomerschool ondersteunen in de rol van administrator.
 
Ik zie ernaar uit om veel meer dansleiders in onze familie te leren kennen; voel je alsjeblieft vrij om contact met me op te nemen over wat voor DUP International zaken dan ook. Mijn e-mailadres is director@dancesofuniversalpeace.org.

Als voetnoot: het kan zijn dat dit e-mailadres in jouw adresboek nog gekoppeld is aan Munir. Dit kun je veranderen in Aziz Dixon. Munir is nog steeds te bereiken via email, op het mail-adres dat genoemd staat in de adressenlijst van de Leaders Guild Directory.lgupdatenl
Herziene Leaders Guild richtlijnen voor dansleiders: een inleiding van de Raad van Begeleiding

 Beste Dansleiders,
 vorig jaar heeft de Raad van Begeleiding (Guidance Council) de mentor-richtlijnen verder verfijnd. In  h et afgelopen jaar heeft de Raad de dansleider-richtlijnen (Leaders Guild richtlijnen) herzien, met speciale aandacht voor de sectie 'de reis van de Dansleider'.

De wezenlijke wijzigingen zijn hier geprint, met de wijzigingen in rood zodat je ze makkelijk kunt vinden.

De nieuwe richtlijnen zijn ook online te vinden,  hier.

 We hebben meer nadruk gelegd op het belang van directe ervaring en een blijvende relatie met je mentor, en duidelijker geformuleerd wat het betekent om een gecertificeerd leider te zijn en hoe gecertificeerd leiders zich verder blijven ontwikkelen als leiders, ook nadat ze gecertificeerd zijn. We benadrukken in de mentor-richtlijnen dat mentorschap niet per se een traject is dat een voortschrijdende leider van de Dansen en loopconcentraties zal ingaan, maar een aparte concentratie, die het best gedaan kan worden door diegenen die hier affiniteit mee hebben. En in deze richtlijnen omlijnen we helderder wat het natuurlijke ontwikkelingstraject is voor een meer ervaren dansleider. Wij zien de kenmerken van een vorderende leider als een toegenomen tegenwoordigheid van geest, transparantie, magnetisme en evenwichtigheid.

De Raad van Begeleiding is jullie allen dankbaar voor je deelname aan de stamboomlijn van de Dansen en loopconcentraties, en hoopt dat je je aangemoedigd en gestimuleerd voelt door deze nieuwe wijzigingen.
 Darvesha, Halima, Munir, Farrunnissa en Saadi

 Een nieuwe 2016 editie van de Leaders Guild richtlijnen, waarin alle recente wijzigingen zijn opgenomen, is ook als pdf beschikbaar. Deze is dubbelzijdig te printen. Leden worden aangemoedigd om een exemplaar te downloaden en (klik hier) en uit te printen, zodat je het makkelijk na kunt slaan.


advancesnlCertificatie van dansleiders en mentoren

De Raad van Begeleiding wil graag alle leiders van de Dansen en Loopconcentraties feliciteren die de afgelopen maanden gecertificeerd zijn als dansleider, of benoemd tot mentor-in-training of mentor, sinds onze vorige nieuwsbrief.

Klik  hier om de lijst met leiders te zien op de InTheGarden Yahoo Group. Je moet inloggen bij Yahoo om de lijst te zien - zie het volgende artikel.


itgnlIn the Garden

Wat is de InTheGarden Yahoo Group?

 " InTheGarden" is een beheerd mail-forum waarop we alle gementorde dansleiders uitnodigen en aanmoedigen om lid te worden. InTheGarden biedt ons een mogelijkheid om met elkaar te communiceren over de ontwikkeling en training als leiders van de Dansen van Universele Vrede en Loopconcentraties. Van tijd tot tijd kan de Raad van Begeleiding discussiethema's inbrengen om gezamenlijk te verkennen, en we gebruiken dit email forum ook om administratieve en structurele veranderingen aan te kondigen. Je kunt ook de oude mailwisselingen bekijken via de homepage van deze groep.

Hoe meld ik me aan voor deze groep?

Stuur gewoon een mailtje naar InTheGarden-subscribe@yahoogroups.com. Als je lid bent van het Dansnetwerk sta je in deinternationale Leaders Guild adressenlijst. Je zult dan automatisch lid worden!

Je ontvangt dan een antwoord van Yahoo met een link, die vraagt of je een gebruikersnaam en wachtwoord voor Yahoo groups wilt maken. Je moet niet op de link klikken en dit doen, als je eenvoudigweg de e-mails van de groep wilt ontvangen. Pas als je oude mails wilt teruglezen die naar de groep gestuurd zijn, of je instellingen wilt aanpassen voor de groeps-mails, volg dan de link om een gebruikersnaam en  w achtwoord aan te maken  voor Yahoo Groups.
Als je een spamfilter he bt, zorg er dan voor dat je  InTheGarden@yahoogroups.com als uitzondering  in stelt.

Hoe stuur ik berichten aan de groep?

Om een bericht te plaatsen, stuur een mailtje naar  InTheGarden@yahoogroups.com vanaf het e-mailadres waarmee je ingeschreven staat.

Heb ik een Yahoo email adres nodig om lid te worden?

Nee. Als je eenmaal met een e-mailadres geregistreerd staat bij een van de Yahoo Groups, dan kun je berichten sturen en ontvangen van de groep, ZONDER een Yahoo account aan te maken.

Hoe krijg ik toegang tot de InTheGarden group homepage?

Als je je registreert voor de InTheGarden group, krijg je een email antwoord van Yahoo met de vraag of je een Yahoo Groups gebruikersnaam en wachtwoord wilt aanmaken. Als je de links volgt en het proces afrondt, zul je jouw instellingen voor deze en alle andere Yahoo groepen waar je lid van bent, op elk moment kunnen beheren en wijzigen.
Kijk op 
 voor meer informatie. Als je ervoor kiest om geen Yahoo group gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken, zul je simpelweg de groeps-mails ontvangen wanneer ze verstuurd worden, maar je kunt niet de oude e-mails van InTheGarden etc teruglezen op de homepage van de groep.

Ik heb mijn email verstuurd, maar hij is niet meteen zichtbaar. Waarom?

Dit is een groep met een beheerder, moderator. Dat betekent dat Darvesha MacDonald, voorzitter van de Raad van Begeleiding, alle e-mails die naar de groep gestuurd worden, nagaat op accuraatheid en toepasselijkheid voordat ze doorgelaten worden.

Waarom zie ik de IntheGarden Yahoo Group niet wanneer ik de zoekfunctie van Yahoo Groups gebruik?

We hebben deze groep aangemaakt als een besloten groep die niet te vinden is via de Yahoo zoekfunctie, om te voorkomen dat het door willekeurige mensen gevonden wordt, en te voorkomen dat de moderator met lidmaatschapsverzoeken te doen krijgt van mensen die niet gekwalificeerd zijn om zich aan te melden.

D at het een besloten/verborgen groep is, betekent dat het moeilijker is om de group te vinden voor die dansleiders, die niet al lid zijn. We vragen aan mentoren om hun mentees naar deze pagina te verwijzen, zodat ze de juiste gegevens weten over het aanmelden bij de Yahoo group. Het zou ons helpen als mentoren ook nagaan of het hun mentees inderdaad gelukt is om zich te verbinden!
 
mentornlMentoren mail-forum - oproep aan alle mentoren

 Mentoren en mentoren-in-training kunnen lid worden van de Mentors Guild Yahoo Group zodat ze informatie kunnen ontvangen en over onderwerpen uitwisselen die relevant zijn voor mentoren. Om toegang tot deze groep te bevestigen, neem alsjeblieft contact op met Darvesha MacDonald via victoriadarvesha@gmail.com.

 Verdere gegevens:

logonlDansen van Universele Vrede logobeleid

Het lijkt nuttig om nog een keer het beleid te vermelden over het gebruik van het logo van de Dansen van Universele Vrede. Details kunnen op de website gevonden worden, hier.

Het logo met de cirkel met harten is geregistreerd door Dances of Universal Peace International.
H et logo mag gebruikt worden door alle leden van het Dansleidersgilde van de  Dansen van Universele Vrede, alsmede voor de officiële zaken van de organisatie. De woorden " Dansen van Universele Vrede" (of "Dances of Universal Peace") moeten altijd vlakbij het logo vermeld worden, wanneer het gebruikt wordt. In de VS moet er het teken 'sm' (service mark) vlakbij de cirkel met harten worden verme l d; in de rest van de wereld moet het copyright teken (c) zichtbaar zijn.
Verander alsjeblieft niets aan het logo zoals dit op onze website wordt gepresenteerd, bijvoorbeeld door de harten in verschillende kleuren weer te geven. Het logo is zo ontworpen, dat het herkenbaar blijft, of het nu in kleur of zwart-wit wordt afgebeeld. Het veranderen van het logo op zo'n manier betekent een verzwakking van het ontwerp en daarmee verwatert de sterke associatie die de Dansen van Universele Vrede hiermee hebben opgebouwd sinds 1983.


kwanzeonnlWijziging Dansbeschrijving

De Raad van Begeleiding heeft onlangs ervaren dat deze Koreaanse Zen mantra wordt gezongen als Kwan Zeon Bosal, en niet "Kwan Zeon Bosai''. Deze wijziging is nu aangepast in de dansbeschrijving. De audio-opname en video zullen nog worden aangepast. Ondertussen kun je vast beginnen om deze Dans te leiden met de correcte uitspraak.


dargahnlInformatie over het project voor de Dargah van Murshid SAM
door Sufi Ruhaniat International

De droom van een prachtige en functionele schrijn op de begraafplaats van Murshid SAM is hard onderweg om verwerkelijkt te worden. De Murshid Samuel Lewis Dargah ("Dargah" is het Arabische woord voor de schrijn van een Soefi heilige) is naar verwachting gereed in het voorjaar van 2017.In lijn met zijn verzoek, is het lichaam van Murshid SAM begraven op de berg bij de Lama Foundation in het noorden van New Mexico, VS. Vele volgelingen hebben pelgrimstochten gemaakt naar deze plaats gedurende de afgelopen 45 jaar, maar tot nu toe was en bleef het graf van Murshid blootgesteld aan de elementen. De intensiteit van de zon en de sneeuw op 2.650m boven zeeniveau heeftmoeilijkheden opgeleverd voor individuen en groepen die er een tijdje wilden blijven, bijvoorbeeld voor de Dansen van Universele Vrede of zittende meditatie. Wanneer hij af is, zal de Dargah deze praktische problemen verhelpen, en door de aandacht voor heilige geometrie en prachtige materialen, zal dit op zo'n manier gebeuren, dat het pelgrims inspireert en ondersteunt in hun intentie om in de barakah (zegen) van Murshid SAM te zijn.

 Murshid SAM zei, "De ver binding tussen leraar en leerling is er op geen enkele wijze afhankelijk van, of de een of de ander in een lichaam is." Met waardering voor deze paradox, vinden we een levende tegenwoordigheid bij het graf van Murshid SAM; als we stil kunnen zitten en luisteren, vindt er een opening en verruiming plaats.

Murshid SAM had de unieke gave om, wanneer hij de schrijnen van de heiligen in het Oosten bezocht, zichzelf leeg te maken en hun directe ingevingen te ontvangen. Zijn inspiratie voor de Dansen van Universele Vrede kwam bij de Dargah van Hazrat Salim Chishti, in Fatehpur Sikri, India. Voor zijn overlijden voorspelde hij dat zijn eigen rustplaats net zo'n ankerplaats zou worden, een plaats waar pelgrims inzichten konden ontvangen, en antwoorden op de vragen van het Leven. Tegenover zijn leerlingen benadrukte hij het belang van het creëren van zulke schrijnen en pelgrimsoorden in Amerika.
Met name dankzij de visie en toewijding van de Pir (spiritueel leider) van de Sufi Ruhaniat, Shabda Kahn, en de gulle donaties van vele ondersteuners, is dit project van drie kwart miljoen euro zich gestaag aan het manifesteren.

Leden van het dansleidersgilde die deze visie graag willen ondersteunen door een donatie te geven of een fondsenwervings-evenement te sponsoren in lokale danskringen - klik alsjeblieft hier voor verdere informatie.
Dances of Universal Peace International | (206) 367-0389 | inoffice@dancesofuniversalpeace.org | http://www.dancesofuniversalpeace.org
P.O. 55994
Seattle, WA 98155-0994