Pou aprann plis vizite www.ToutTimoun.org oubyen rele 211
3 avril 2020
The Children's Trust ap dedike dènye bilten pou paran yo sou suje ki ka ede yo jere kriz Kowona lan.
Veye pou moun pa pran w nan mètdam sou kesyon viris Kowona a!
Veye moun ki vle dòmi sou moun ki pè ak sa ki distrè

Lè w wè videyo yon vòlè k ap vòlè plizyè kit viris Kowona– COVID-19 ki fèt pou teste moun ki gen viris la, se kab pi move konpòtman yon moun fas a pandemi sa a jiskaprezan. Men sa pa dwe fè w sezi epi an reyalite sa dwe fè n sonje kouman pou nou veyatif tout tan, espesyalman nan tan sa a kote tout moun ap pòte atansyon yo sou kriz sa a.  Li piplis
 Yon ègorsyonè vann papye twalèt pou yon fanm pou yon pri tèt nèg.
Photo: David/stock.adobe.com

Izolman karantèn la devan yon ekran
Jwenn sa k pi bon pou pitit ou nan sitèm elektnonic dijital yo

Gras a pandemik Kowona - COVID-19 fè la vi kotidyen vin poze, pou tèt sa anpil paran ki gen timoun piti lakay yo ap chache kòman pou kenbe pitit yo okipe ak an bon sante. Avèk lekòl ki fèmen ak aktivite deyò ki anile toupatou nan peyi a, li pwobableman inevitab ke timoun yo pral pase plis tan devan yon ekran nan semèn kap vini yo.  Li piplis
De jèn fi pase kèk tan ekran lakay yo pandan paran yo gade.
Photo: WavebreakMediaMicro/stock.adobe.com
Ti goute san rete!
Kontwole anvi manje ti goute ke pitit ou genyen tout tan pandan isolasyon Kowona La

Selon NPR, depi ke Kowona la ap epapiye nan kòmansman mwa Mas la, li pa ta yon sipriz ke acha manje goute tankou pòpkòn, pretzèl ak potetochip monte anpil. Men, menm jan tout nasyon an antye ap eseye bese nivo viris la, se konsa fanmi w ta dwe eseye diminye efè sèten ti goute ki malsen. Li piplis
Yon varyete de ti goute an sante parèt sou yon tab.
Photo: oksana_s/stock.adobe.com
Lòt nouvèl

Gouvènè Florid Ron DeSantis bay yon lòd rezidans 30 jou pou eta a

Lekòl Miami-Dade County anonse rete 1ye Me

Majistra Carlos Gimenez te fèmen tout pak ak plaj yo

Jwenn la Ready4K Core Program pou gratis pou Rés la nan Ane Lekól la

Bibliyotèk ak Libreri Sid Florid la, Chanje Orè Pandan Epidemi Kowona

Dat limit Peman IRS pwolonje a, 15 jiyè 2020
Men kote ouka jwen enfòmasyon ki ka ede'w jere kriz Kowona nan

CDC a te gen yon paj entènèt espesyal ak Kowona enfòmasyon, dènye yo ak konsèy.

Konte Miami-Dade paj Kowona la tou te gen dènye kòm byen ke yon lis nan plis resous sou entènèt. 

Depatman Sante Eta Florid paj Kowona nan

Komisyon Konsèy la Lekòl Miami-Dade tou te gen yon Kowona paj, osi byen ke yon Gid pou Paran Kowona nan Novel .

Sekou Manje

Asistans pou granmoun aje yo