Pou aprann plis vizite www.ToutTimoun.org oubyen rele 211
5 Jen 2020
The Children's Trust ap dedike dènye bilten pou paran yo sou suje ki ka ede yo jere kriz Kowona lan.
Volatilite Pandan ete a vle di nou dwe Siveye Timoun nou yo pi plis
Ras, coronavirus ak politik ta ka domine timoun nou yo pandan ete a

Ane ki pi volatil nan lavi nou, ka pran dife pi vit kounye an. Pandan ke gen difikilte pou fè preparasyon pou ete sa nan mitan pandemi coronavirus la, peyi a vin tonbe nan mitan anpil dezòd ak manifestasyon piblik, revòlt ak piyaj akòz lanmò trajik yon Nwa Ameriken nan leta Minneapolis. Li piplis
 Ti gason nan ras diferan pwoteste kont yo ansanm.
Photo Rawpixel/stock.adobe.com
The Children’s Trust Book Club la ap Pran Espansyon pou Tout Timoun nan Miami-Dade Rive sou sa ki gen 5 an
Enskri jodi a pou nouvo pwogram ki kòmanse an Jiyè

Pandan tout paran ap grate tèt yo chèche aktivite pou pitit yo fè, men y ap bay liv gratis pou timoun piti, sa k ka pi bon pase sa? Plis liv gratis toujou pou timoun piti, pa gen manti nan sa.  Li piplis
 Yon fanm li pou pitit fi li.
Photo: Monkey Business/Shutterstock.com
Lòt nouvèl

Miami-Dade relouvri gym yo, estidyo Fitness sou 8 jen apre mwa nan fèmen COVID-19

Florid wè pi wo ogmantasyon sèl nan pozitif COVID-19 tès sou 4 jen

Inivèsite Eta plan tonbe retounen

Legliz, sinagòg ak moske k ap relouvri nan Sid Florid avèk plis moun k ap adore moun pase espere nan kèk ka

Plaj toujou fèmen kòm kouvrefe devi prezans lapolis ki nesesè pou relouvri

Florid chomaj reklamasyon ogmantasyon menm jan Ameriken montre siy rekiperasyon an

Pediatric ak lòt vizit medikal yo kounye a sijè a nouvo direktiv
Men kote ouka jwen enfòmasyon ki ka ede'w jere kriz Kowona nan

CDC a te gen yon paj entènèt espesyal ak Kowona enfòmasyon, dènye yo ak konsèy.

Konte Miami-Dade paj kowona a gen dènye ak lis nan plis resous entènèt

Depatman Sante Eta Florid paj Kowona nan

Komisyon Konsèy la Lekòl Miami-Dade tou te gen yon Kowona paj, osi byen ke yon Gid pou Paran Kowona nan Novel .

Sekou Manje

Asistans pou granmoun aje yo