May 15, 2022

Sunday of the Paralytic

Epistle Reading (5/15/2022): Acts 9:32-42
Gospel Reading (5/15/2022): John 5:1-15
Memorials      
With the Saints give rest, O Christ, to the soul of Your servant where there is no pain,
nor sorrow, nor suffering; but life everlasting.
 Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων,
ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.

Konstantinos Brotsis +1 year

Sacraments this Week

Baptism
"All who have been baptized into Christ, have put on Christ. Alleluia"
We welcome into the Greek Orthodox Faith

John
Son of Michael and Dianna Musial
Sponsor: Eleni Nikols

St. Demetrios Parish Information

 This Week at St. Demetrios


Sunday, May 15h
Sunday of the Paralytic
Orthos, 8:00 a.m./ Divine Liturgy 9:30 am
Artoklasia: Mr. and Mrs. Achilleas & Fani Markos
Sunday School immediately after Communion

Monday, May 16th
Pythagoras Children's Academy 8:30 - 3:15p.m.
Pythagoras Greek School PGS - 4:30 - 6:30p.m.

Tuesday, May 17th
Pythagoras Children's Academy 8:30 - 3:15pm

Wednesday, May 18th
Pythagoras Children's Academy 8:30 - 2:00p.m.
Pythagoras Greek School PGS- 4;30-6:30

Thursday, May 19th
Pythagoras Children's Academy 8:30 - 3:15pm

Friday, May 20th
Pythagoras Children's Academy 8:30 - 3:15pm
PPO Diner Dance, 5:30p.m.

Saturday, May 21th
Orthos, 8:00 a.m./ Divine Liturgy 9:00 am
Pythagoras Greek School PGS-Picnic, 9:00am-12:30pm

Sunday, May 22th
Sunday of the Samaritan Woman
Orthos, 8:00 a.m./ Divine Liturgy 9:30 am
Sunday School immediately after Communion
Email for Fr. Dionysios: paterdionysio@gmail.com

Email for Fr. Theofanis: fr.theofanis.rauch@gmail.com 

Office Phone #630.834.7010


Church Office Hours


Monday-Friday: 9a.m.-5p.m.
Saturday & Sunday: ClosedYou can contact us at
phone #630-834-7010

or via email at
saintdemetriosoffice@gmail.com

Please visit our website
www.saintdemtrioselmhurst.org
For all information regarding our parish


The Greek Orthodox Church of St. Demetrios
Elmhurst, IL

2022 Spring General Assembly

CHRIST IS RISEN! TRULY HE IS RISEN!
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Dear Stewards,
 
The 2022 Spring Parish Assembly will take place on Tuesday, May 17, 2022 at 6:30p.m. in the Fellowship Hall. According to Article III Section 2 of our Parish By-Laws, "In the Regular Parish Assembly of May, voting members are those in good standing for the year immediately preceding the year of the Assembly (2021) "
 
Spring 2022 Parish Assembly Agenda
I.    Prayer, Election of Chairperson, & Appointment of Secretary by Chairperson
II.   Appointment of Parliamentarian
III.  Approval of 2021 Fall Parish Assembly Minutes
IV.  Priest & Parish Council President Comments
V.   Financial Report of Parish – 2021 Reports
VI.  Stewardship Report 2021 & 2022
VII. All Ministries with Financial Reports – 2021 & 2022
VIII. Maintenance Report
IX.  Youth Director – Fr Theofanis Report
X.   School Board Report – SB President/Treasurer
     a. Pythagoras Children's Academy Director-Report
     b. Director of Greek Education-Report
XI.  Old Business
    - Roof Replacement
    - Insurance Coverage
XII.  New Business
     - Church Festival June 17-19
     - Church Stewardship, Awareness, Social Media Campaign (I am St.   Demetrios)
XIII.  Set Fall Assembly Date
XIV.  Meeting Adjournment &Closing Prayer

In our Risen Lord,
Your Church Office

2021-2022
GOAL
Athletic Season


JR. OLYMPICS ARE BACK IN 2022!!! 
Memorial weekend May 28-29.
Full schedule of events.
Please click on the link below to register.

Each participant must fill out the Metropolis waiver form.
Please click on the link below.

 Save the Date
   24th Annual Church Benefit
  St. Demetrios Golf Outing
  Tuesday, May 24th, 2022
   Bloomingdale Golf Course
For more information, please click on the link below.


Thank you,
SDE Athletics
GO SPARTANS!
2022 Stewardship of
The Greek Orthodox Church of St. Demetrios

Stewardship as of Friday May 13th, 2022
294 Stewards

STEWARDSHIP

Stewardship is our grateful and loving response to God’s love, grace and gifts to us. It is our personal commitment to God and His Church to ensure its vitality and continuous growth by joyfully and sacrificially offering of our talents, time and treasures that we have received from Him. Stewardship puts our faith in action and demonstrates our trust in God.

Η διαχείριση της Εκκλησίας μας είναι η ευγνώμων και στοργική απάντησή μας στην αγάπη, τη χάρη και τα δώρα του Θεού σε εμάς. Είναι η προσωπική μας δέσμευση προς τον Θεό και την Εκκλησία Του για να εξασφαλίσουμε τη ζωτικότητα και τη συνεχή ανάπτυξή της, προσφέροντας με χαρά και με μικρή θυσία τα ταλέντα, τον χρόνο και τους θησαυρούς μας που έχουμε λάβει από Αυτόν. Η διαχείριση της Εκκλησίας από εμάς τους ίδιους και όχι με ξένα χρήματα, θέτει την πίστη μας σε δράση και δείχνει την εμπιστοσύνη μας στον Θεό.

**************************************************

Weekly/Monthly Giving 

 STEWARDSHIP AND BUDGET 
A successful Orthodox Christian Stewardship Program should provide for the entire Parish Ministries and Operating Budget as well as the growth of those ministries. The parish, in time, will not find it necessary to depend on festivals and other events to meet its financial responsibilities. When a parish first enters into the Orthodox Christian Stewardship Program, proceeds from such events supplement Stewardship revenue shortfalls in order to meet the parish budget. After a few years of concentrated effort and a positive attitude, Stewardship revenues should completely support and provide total coverage and even allow for growth of the budget. Once this has been achieved, festivals and other events may be seen as community events and outreach opportunities, with proceeds going to capital improvements and/or the philanthropic work of the Church.  

Ένα επιτυχημένο Πρόγραμμα Ορθόδοξης Χριστιανικής Διαχείρισης θα πρέπει να παρέχει για το σύνολο των Προγραμμάτων Διακονίας και τον Λειτουργικό Προϋπολογισμό καθώς και για την ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων. Η ενορία, με τον καιρό, δεν θα κρίνει απαραίτητο να εξαρτάται από πανηγύρια και άλλες εκδηλώσεις για να ανταποκριθεί στις οικονομικές της ευθύνες. Όταν μια ενορία εντάσσεται για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα Ορθόδοξης Χριστιανικής Διαχείρισης, τα έσοδα από τέτοιες εκδηλώσεις συμπληρώνουν τα ελλείμματα εσόδων της Διαχείρισης προκειμένου να καλυφθεί ο προϋπολογισμός της ενορίας. Μετά από μερικά χρόνια γερής προσπάθειας και θετικής στάσης, τα έσοδα του Προγράμματος Διαχείρισης θα πρέπει να υποστηρίζουν πλήρως και να παρέχουν συνολική κάλυψη και ακόμη και να επιτρέπουν την αύξηση του προϋπολογισμού. Μόλις επιτευχθεί αυτό, τα φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις μπορεί να θεωρηθούν ως εκδηλώσεις της κοινότητας και ευκαιρίες προσέγγισης άλλων, με τα έσοδα να πηγαίνουν σε κεφαλαιώδη έργα αλλά και στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας.

DO YOU KNOW IT COSTS $62,000 A MONTH TO RUN OUR CHURCH?
ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ $62,000 ΤΟΝ ΜΗΝΑ;


You can Click Here to Print the ACH FORM for 2022
Pythagoras Children’s Academy
Summer Camp 2022
For all students entering Pre-K through 5th grade in the upcoming school year
Your children will enjoy many fun and engaging activities, experiments, and sports. They will enjoy playing while having fun in a healthy and safe environment.
July 5th until July 28th
Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays
9:00 a.m.- 3:00p.m. 

Cost per child: $475 ($450 for currently enrolled PCA, PGS, & PSGS students for the 2022-23 school year) Prorated rates are available

For more information please contact Pam Kostopoulos at pkostopoulos@pythagoraschildrensacademy.org

BABY BOTTLE DRIVE
for Martha & Mary Maternity Home
May 8, 2022
Bottles will be distributed in church on May 8th (Mother's Day). Please fill them with donations and bring them back to the parish on Sunday, June 19th (June 19th). For any questions, please reach out to the parish office.

As we start our new year, we are excited to announce that our parish will participate in Project HOPE (Humanitarian Outreach & Philanthropic Engagement). Project HOPE is a Metropolis initiative to support children, families, and individuals by partnering with parishes and local networks to help achieve food security and stable housing (https://www.chicago.goarch.org/hope). This is a continuous year round effort. The goal for each parish is to help this effort by providing 20 bags of food each month. We are confident that our generous parish will be able to meet and exceed this goal.

Each bag must contain only the non-perishable items shown below. During your weekly grocery shopping, please remember our brothers and sisters in need and purchase a few items from the list for them.

When you have collected all of the items, bring your bag to church with you on Sundays, or arrange a drop-off day/time during the week with the church office. Once a month, we will bring all the bags we have collected to the Hellenic Museum in Chicago for distribution. Extra bags will be distributed to our local food pantry.  

You can also support Project HOPE by making a monetary donation. The cost for All the items in the bag is less than $20. Any amount will be greatly appreciated. 

If you have any questions please contact Fannie Theodore (ttheodore1@gmail.com) or Dimitri Katsamberis (katsam1@gmail.com).

"for I was hungry and you gave Me food; I was thirsty and you gave Me drink; I was a stranger and you took Me in; I was naked and you clothed Me; I was sick and you visited Me; I was in prison and you came to Me" Matthew 25:35-36
Καθώς ξεκινάμε την νέα μας χρονιά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η ενορία μας θα συμμετάσχει στο Project HOPE (Humanitarian Outreach & Philanthropic Engagement). Το Project HOPE είναι μια πρωτοβουλία της Μητροπόλεως του Σικάγου για την υποστήριξη παιδιών, οικογενειών και ατόμων σε συνεργασία με ενορίες και τοπικά δίκτυα, για την επίτευξη μιας ασφάλειας φαγητού και σταθερής στέγασης (https://www.chicago.goarch.org/hope). Είναι μια συνεχής προσπάθεια όλο το χρόνο. Ο στόχος για κάθε ενορία είναι να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια παρέχοντας 20 σακούλες φαγητού κάθε μήνα. Είμαστε βέβαιοι ότι η γενναιόδωρη ενορία μας όχι μόνο θα πετύχει αλλά και θα ξεπεράσει αυτόν τον στόχο.

Κάθε σακούλα πρέπει να περιέχει μόνο τα μη αλλοιωμένα τρόφιμα της λίστας. Όταν πηγαίνετε στο super market για τα δικά σας τρόφιμα, να θυμάστε τους αδελφούς και τις αδελφές μας που έχουν ανάγκη και αγοράστε μερικά τρόφιμα από τη λίστα γι 'αυτούς.

Όταν έχετε μαζέψει όλα τα τρόφιμα, φέρτε την σακούλα στην εκκλησία μαζί σας τις Κυριακές, ή κανονίστε μια μέρα/ώρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με το γραφείο της εκκλησίας για να την φέρετε. Μια φορά το μήνα, θα πηγαίνουμε όλες τις σακούλες με τα τρόφιμα που έχουμε μαζέψει στο Ελληνικό Μουσείο στο Σικάγο για διανομή. Επιπλέον τρόφιμα θα διανέμονται σε οργανισμούς και άτομα της περιοχής μας.

Μπορείτε επίσης να υποστηρίξετε το Project HOPE με χρηματικές δωρεές. Το κόστος για Όλα τα τρόφιμα στην σακούλα είναι λιγότερο από $20. Οποιοδήποτε ποσό θα εκτιμηθεί πολύ.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με την Fannie Theodore (ttheodore1@gmail.com) ή τον Dimitri Katsamberis (katsam1@gmail.com).

«γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και με επισκεφθήκατε, φυλακισμένος κι ήρθατε να με δείτε» Ματθαίον 25: 35-36
Saint Demetrios Parish Bookstore

Thinking about graduation,
wedding or baby gifts?
Don't forget your Parish Bookstore! 

We have many beautiful items in our bookstore for you to chose from, including books and icons, and religious favors for weddings or baptisms.

Please contact Mrs. Kekatos at tkekatos@hotmail.com or 708.373.5614 for inquiries, to place your order and/or arrange a time for pick up. Exact cash, check or credit card is required for payment. Thank you!
The Greek Orthodox Church of St. Demetrios
ONLINE GIVING
Have you visited our Online Giving page
found on our parish website?
Here you can contribute towards
"Light a Vigil Candle" and more.
Your Church Office of The Greek Orthodox Church of St. Demetrios
Elmhurst, IL
630.834.7010
The Greek Orthodox Church of St. Demetrios - Elmhurst, IL