Nummer 150   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat
 
Telefonisch spreekuur 
Het telefonisch spreekuur van donderdagavond 14 juli komt te vervallen. 

Zomervakantie 2016  
De vakantieperiode breekt eind deze week aan voor regio Noord. Wij zijn de komende periode beperkt bereikbaar (zie onze contactpagina). Ook versturen wij geen reguliere nieuwsflitsen. Wij wensen iedereen die ook in deze periode op vakantie gaat een hele fijne vakantie toe.

RBCZ werkgroep Positionering Kinder- en Jeugdtherapeuten 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de RBCZ werkgroep Postitionering Kinder- en Jeugdtherapeuten. Lees nieuwsbrief.  
Oproep: intervisieleden gezocht
Beste collega's van het NFG. We hebben in ZW Brabant een klein intervisiegroepje van counselors (psychosociaal hulpverleners). We houden onze bijeenkomsten bij een van ons thuis of we doen het via een groeps Skype.

Nou zouden we ons groepje graag nog wat uitbreiden met collega's die ook uit deze regio komen en graag zouden willen aansluiten bij een intervisie groep.

Mocht je interesse hebben neem dan contact met ons op via het mailadres: minervacounseling@gmail.com
Bij- en nascholing 
Hieronder vindt u een selectie van de NFG-agenda:

div. data tweede halfjaar 2016
Tweedaagse training "Omgaan met rouw en verlies"

7 en 14 oktober of 7 en 14 november
Tweedaagse training "Omgaan met een onvervulde kinderwens voor professionals"

24 - 23 oktober

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.
Wat is de functie van huilen? En waarom huilen vrouwen vaker dan mannen?     
Ad Vingerhoets, hoogleraar Emotie en Welbevinden aan de Tilburg University en ook wel de 'huilprofessor' genaamd, onderzoekt waarom mensen huilen. Tranen zijn primair een roep om hulp, aldus Vingerhoets in een interview met Kennislink. Lees verder.  

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.