Nummer 154   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat
 
Inschrijving Week voor de psychosociaal professional 
Over een uur is het zover! Je kunt je dan inschrijven voor de Week voor de psychosociaal professional die plaatsvindt van 24 t/m 30 oktober a.s. 

Wist je dat je als NFG-registerlid nu al alle verplichte scholingspunten voor 2017 kunt behalen door deel te nemen aan deze week? Bij wijze van uitzondering mag je de te behalen punten (4 voor de live-collegedag en 8 per online-college) meenemen naar volgend jaar indien je dit wenst. 

Wees er snel bij want slechts 75 personen kunnen live-aanwezig zijn op
25 oktober a.s. (VIP-package)!

Alle informatie en de inschrijfmogelijkheden vind je hier. 

Contributie 2017 
De afgelopen jaren is de NFG erin geslaagd om de contributie vrijwel gelijk te houden terwijl onze kosten ieder jaar stegen. Omdat de zaken waar de NFG zich mee bezig houdt steeds complexer worden, hebben we de afgelopen jaren ook steeds vaker externe deskundigheid moeten inhuren. Denk bijvoorbeeld maar aan de BTW-procedure. Lees verder. 

Voortgang BTW-procedure
Wij krijgen op dit moment regelmatig de vraag wanneer NFG-registerleden meer nieuws krijgen van de Belastingdienst over de BTW-vrijstelling.

Wanneer je de BTW-machtiging op jouw persoonlijke pagina hebt ingevuld zijn je gegevens doorgestuurd naar de Belastingdienst. Deze doet er alles aan om de binnengekomen aanvragen zo snel mogelijk te verwerken. Lees verder.

Openingstijdens herfstvakantie 
Tijdens de herfstvakantie (17-21 oktober) is het NFG-secretariaat gewoon bereikbaar tijdens de reguliere openingstijden. Het telefonisch spreekuur van donderdagavond 20 oktober komt wél te vervallen. Ook versturen wij deze week geen reguliere nieuwsflits.  
Facebooknieuwtjes

Facebookverloting
Uitgeverij Koninklijke van Gorcum
, mede organisator van de Week voor de psychosociaal professional, heeft opnieuw een prachtig boek beschikbaar gesteld voor een nieuwe verloting op Facebook. Ditmaal mogen wij het boek "Casemanagement" van Nora van Riet & Jaap Bruijn verloten onder onze volgers. 

Casemanagement is een methodiek voor integrale en interdisciplinaire hulpverlening, waarin de samenwerking tussen vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen centraal staat. Dit sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in het beroep van Sociaal Werker, die steeds meer moet samenwerken met andere disciplines. 

De verloting vindt plaats op maandag 10 oktober a.s. Bezoek onze Facebookpagina en lees hoe je kans kunt maken.  


Ben jij onze 1000ste volger?
We hebben bijna 1000 volgers op Facebook. Wordt jij onze 1000ste volger? Dan willen wij dit graag met jou vieren.
Je ontvangt van ons een heerlijke slagroomtaart. 

Twee oproepen voor intervisieleden
Intervisieleden gezocht in Zuid Limburg , regio Parkstad - Sittard.
Een keer in de 6 weken op maandagochtend komen onze intervisieleden bij elkaar op wisselende locaties van de intervisieleden zelf. Het groepje bestaat uit werkers met als doelgroep, jeugd (PGB, weekendopvang, speltherapeut, trainer rots water enz), re-integratie (loopbaanbegeleiding) en individuele volwassenen counseling.
Wil jij je aansluiten?, stuur een mail naar info@viawmo.nl

**

Iedere eerste maandag van de maand hebben wij intervisie in Tilburg .
Onze groep bestaan uit een breed palet van ervaren coaches en/of therapeuten. Tot nu toe zes mannen en vrouwen.
Heb je interesse, wil jij bijdragen? Neem dan contact op met Margo Vermolen, margo@inspireer.nl, 06 288 285 98
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

v.a. 12 oktober
Training JongerenCoach level 1

24 tot en met 30 oktober
Week voor de psychosociaal professional

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.
Eenzaamheid groter onder mannen      
Vier procent van de Nederlandse bevolking van vijftien jaar of ouder geeft aan zich eenzaam te voelen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. In totaal gaat het om bijna 550.000 mensen. In deze groep zitten meer mannen dan vrouwen. Verder blijkt de eenzaamheid vooral hoog onder ouderen. Lees artikel.

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.