Nummer 155    
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat
 
Verzamel nu al je scholingspunten voor 2017 tijdens de Week voor de psychosociaal professional
Relaxt na- of bijscholen? Kies net als vele anderen voor het HOME package van de Week voor de psychosociaal professional.
Na- of bijscholen met een Koninklijk gevoel. Ga voor het VIP package! In één klap kun je al je scholingspunten voor het nieuwe jaar verzamelen (of je tekort in 2016 aanvullen). En dit voor een bedrag vanaf € 85,--!! Alle informatie en de aanmeldprocedure vind je via deze link. 

Beroepstitel en werkvormen
Als NFG-registerlid ben jij bij ons geregistreerd omdat jij voldoet aan de opleidingseisen zoals door ons en/of de zorgverzekeraar vereist. Je hebt een licentie toegestuurd gekregen en op de licentie staan ook de erkende werkvormen vermeld. Wij stuiten echter regelmatig op websites van hulpverleners waaruit blijkt dat zij therapievormen uitoefenen waarvan wij geen weet hebben en waarvan wij ook geen diploma hebben ontvangen. Lees verder.

Herhaling contributie 2017 
De afgelopen jaren is de NFG erin geslaagd om de contributie vrijwel gelijk te houden  terwijl onze kosten ieder jaar stegen. Omdat de zaken waar de NFG zich mee bezig houdt steeds complexer worden, hebben we de afgelopen jaren ook steeds vaker externe deskundigheid moeten inhuren. Denk bijvoorbeeld maar aan de BTW-procedure. Lees verder. 
Facebooknieuwtjes

Facebookverloting
Je kunt nog een paar dagen meedoen met de verloting van dit moment. 
Uitgeverij Koninklijke van Gorcum , mede organisator van de Week voor de psychosociaal professional, heeft opnieuw een prachtig boek beschikbaar gesteld. Ditmaal verloten wij het boek "Casemanagement" van Nora van Riet & Jaap Bruijn.

Casemanagement is een methodiek voor integrale en interdisciplinaire hulpverlening, waarin de samenwerking tussen vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen centraal staat. Dit sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in het beroep van Sociaal Werker, die steeds meer moet samenwerken met andere disciplines. 

De verloting vindt plaats op maandag 10 oktober a.s. Bezoek onze Facebookpagina en lees hoe je kans kunt maken.  
De scheiding is er voor de ouders, de relatie voor de kinderen
Scheidingsonderzoeker pleit voor ouderschapsbelofte  
Professioneelbegeleiden.nl heeft speciaal voor u als lezer van deze nieuwsflits bovengenoemd artikel beschikbaar gesteld. Een week lang kunt u dit artikel gratis lezen. Hierna kost het weer € 1,95. Veel leesplezier toegewenst.
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

24 tot en met 30 oktober
Week voor de psychosociaal professional

9 november
Professionaliseringsbijeenkomst 'Effectiever omgaan met slaapproblemen'

Klik hier voor de volledige NFG-agenda.
'Steeds meer aandacht voor de psychologische kant van pijn'      
Steeds meer wordt bekend over de psychologische kant van pijn. Dit zorgt voor nieuwe mogelijkheden in pijnbestrijding, zeggen pijnwetenschappers in het kader van de Week van de Pijn. Lees verder.

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.