Nummer 157    
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat
 
Week voor de psychosociaal professional
De Week voor de psychosociaal professional is van start gegaan. Een paar honderd deelnemers zijn deze week gestart met de video-colleges van Hupper en de VIP-dag op 25 oktober jl. was een groot succes. We hebben veel enthousiaste reacties mogen ontvangen.

Alleen deze week kun je je nog inschrijven op het Home-package. De colleges van Gorden Neufeld en Steven Pont staan nog 1 week online en de videocolleges van Hupper (je mag zelf kiezen uit een aanbod van maar liefst 8 stuks) kun je volgen wanneer je zelf wilt. 
Voor slechts € 85,-- verzamel je 16 scholingspunten die je mag gebruiken voor 2016 of 2017. 
Beslis dus snel, nu kan het nog! Klik hier  om je aan te melden. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Wanneer nieuwe registerleden zich bij de NFG inschrijven is het overhandigen van een recente VOG een verplichting. Vanaf volgend jaar geldt de regel dat de VOG die in ons bezit is niet ouder dan 5 jaar mag zijn. 
Volgend jaar zullen wij alle registerleden met een VOG ouder dan 5 jaar benaderen om een recente VOG te uploaden in de database. 

Misschien heb je wel een recente VOG? Deze kun je deze alvast mailen naar info@de-nfg.nl. Wil je nu al actie ondernemen en een nieuwe VOG aanvragen via jouw gemeente? Het betreffende formulier hiervoor kun je hier downloaden. 
Facebooknieuwtjes

Facebookverloting
Momenteel verloten wij op Facebook het boek Traumasporen, beschikbaar gesteld door Uitgeverij Mens! Een enorm dikke pil van maar liefst 575 pagina's. Daar kun je dus wel even mee vooruit!!! 

Meedoen kan nog steeds. 
Like het bericht op onze Facebookpagina en maak kans op dit prachtige boek. De verloting zal plaatsvinden op dinsdag 1 november a.s. 
Bij- en nascholing 
'Gedrag autistische kinderen verbetert na interactie met ouders' 
Wanneer ouders getraind zijn om beter te communiceren met hun autistische kind en het beter te leren begrijpen, verbetert het gedrag van autistische kinderen. Lees verder.

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.