Nummer 158   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat
 
PSC-editie 5
Eind vorige week verzonden wij naar NFG-registerleden en abonnementhouders editie 5 van het PSC-magazine. Wij wensen iedereen weer veel leesplezier. 

Herhaalde oproep: Herregistratie
In nieuwsflits 141 kondigden wij het al aan: ook dit jaar moeten weer alle NFG-registerleden de herregistratie aanvragen. De herregistratie  dient  voor 15 december a.s.  bij ons binnen te zijn. Ook wanneer u nog maar recent bij ons bent geregistreerd, is het van belang dat u deze herregistratie aanvraagt. U kunt de benodigde punten wel naar rato berekenen. Leest u op onze website alle spelregels nog eens door. Heeft u alsnog vragen? Mail deze dan naar het NFG-secretariaat via info@de-nfg.nl 

Waarschuwing: bankgegevens op website!
Bij een van onze registerleden is (ws via een eenmalige machtiging) onterecht geld vanaf haar rekening geschreven. Om die reden adviseren wij u uw bankrekeningnummer niet op uw website te vermelden. 

Kerst 2016
Tussen Kerst en Oud en Nieuw is het NFG-kantoor gesloten. 
Facebooknieuwtjes

Op 1 november hebben wij het boek Traumasporen van Uitgeverij Mens! verloot. Danielle Vehling is de gelukkige winnares geworden. 

Volg jij ons al op Facebook? Dan zouden wij het leuk vinden als je daar eens een recensie achterlaat. Volg je ons nog niet? Doe dat dan snel. Wij plaatsen hier allerlei interessante (nieuws)berichten en binnenkort volgt natuurlijk weer een nieuwe verloting.  
Bij- en nascholing 
Risico op ouderenmishandeling wordt steeds groter
Van kindermishandeling wordt vaker melding gedaan dan van ouderenmishandeling. Dit betekent echter niet dat kindermishandeling vaker voorkomt. Lees verder. 

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.