Nummer 160   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Dringend verzoek: uploaden verzekeringspolissen (indien vrijgesteld) voor 1 december a.s.
Momenteel zijn wij drukdoende de facturatie voor 2017 voor te bereiden. Op onze contributiefacturen brengen wij ook altijd de kosten van de collectieve rechtsbijstand- en de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering in rekening.  Lees verder.

Vergoedingenoverzicht 2017
Uiterlijk 19 november a.s. maken de zorgverzekeraars hun premies voor 2017 bekend. Enkele zorgverzekeraars hebben de premie onlangs al bekend gemaakt. Je bent inmiddels van ons gewend dat wij dit verwerken in het vergoedingenoverzicht dat je aantreft op onze website.
Vorige week ontvingen wij de nieuwsbrief van november van AGB/Vektis. Hierin staat o.a. informatie over de Koppeling van AGB aan het Landelijk Register van Zorgaanbieders. Daarnaast heeft er een overleg plaatsgevonden tussen Vektis en diverse (koepel)organisaties over het beter afstemmen van de verschillende registraties. Je kunt deze nieuwsbr ief hier lezen. 

Herregistratie en digitale NFG-licenties
We herhalen het toch nog maar een keer: ook dit jaar moeten weer alle NFG-registerleden de herregistratie aanvragen. De herregistratie  dient  voor 15 december a.s.  bij ons binnen te zijn. Ook wanneer je nog maar recent bij ons staat ingeschreven, is het van belang dat je deze herregistratie aanvraagt. Je kunt de benodigde punten wel naar rato berekenen. Lees op onze website alle spelregels nog eens door. Heb je alsnog vragen? Mail deze dan naar het NFG-secretariaat via info@de-nfg.nl 

De eerste digitale licenties (zie ook nieuwsbrief 159) n.a.v. de aangevraagde en goedgekeurde herregistraties zijn inmiddels door ons verzonden. De komende tijd zal het drukker worden met het nakijken van de ingestuurde documenten en zal de wachttijd voor de nieuwe licentie gaan toenemen. Wanneer u tijdig de aanvraag indient, zullen wij ervoor zorgen dat u voor vervaldatum van uw oude licentie (31 maart 2017) een nieuwe licentie in uw bezit hebt.
 
Kerst 2016
Tussen Kerst en Oud en Nieuw is het NFG-kantoor gesloten. 
Facebooknieuwtjes
Je kunt nog steeds meedoen met de verloting van het boek "Vijftig manieren waarop ik mijn leven verpestte en hoe jij dat kunt voorkomen" van  Fr ançois de Waal. 
 
François was een irritante en alles en iedereen veroordelende klootzak maar kwam erachter dat hij zijn eigen  grootste vijand was. In dit boek laat hij zien hoe je met succes de confron tatie met jezelf kunt aangaan en een gelukkiger leven kunt leiden. 

Wil je kans maken op dit boek? Bezoek onze Facebookpagina en lees hoe jij dit boek kunt winnen. De verloting vindt plaats op 28 november a.s. 
Bij- en nascholing 
Een goede conditie beschermt tegen depressie
Uit een grootschalig onderzoek waaraan meer dan een miljoen mensen meededen, is gebleken dat wie een slechte conditie heeft, significant meer risico loopt om depressief te worden dan wie regelmatig sport. Lees verder. 

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.