Nummer 161   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Herhaling: uploaden verzekeringspolissen (indien vrijgesteld) voor 1 december a.s.
Momenteel zijn wij drukdoende de facturatie voor 2017 voor te bereiden. Op onze contributiefacturen brengen wij ook altijd de kosten van de collectieve rechtsbijstand- en de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering in rekening.  Lees verder.

Blog
NFG-registerlid Leonieke Scheepsma schreef onlangs voor het Christelijke vrouwenblad EVA een mooie blog over het adoptiemoederschap. Je kunt de blog hier vinden. Wellicht een stuk herkenning voor psychosociaal hulpverleners die werken met gezinnen met geadopteerde kinderen? 

Vergoedingenoverzicht 2017
Afgelopen maandag hebben wij het overzicht van de zorgverzekeraars en de eventuele vergoedingsmogelijkheden over 2017 online gezet. Je vindt het hier. 

Herregistratie en hoe jij het nakijken hiervan kunt bespoedigen
Zo langzaam komt 15 december dichterbij. Denk je eraan tijdig jouw herregistratie aan te vragen? Alleen dan kunnen wij je op tijd (voor 31 maart a.s.) een nieuwe licentie mailen. Zie ook de berichtgevingen hierover in voorgaande nieuwsflitsen. 

Momenteel zijn wij drukdoende de complete aanvragen na te kijken. Graag wijzen wij je op de volgende zaken die opvallen en sterk vertragend werken. Lees verder. 
 
Kerst 2016
Tussen Kerst en Oud en Nieuw is het NFG-kantoor gesloten. 
Facebooknieuwtjes
Je hebt nog een paar dagen de tijd om mee te doen met de 
verloting van het boek "Vijftig manieren waarop ik mijn leven verpestte en hoe jij dat kunt voorkomen" geschreven door  Fr ançois de Waal. 
 
François was een irritante en alles en iedereen veroordelende klootzak maar kwam erachter dat hij zijn eigen  grootste vijand was. In dit boek laat hij zien hoe je met succes de confron tatie met jezelf kunt aangaan en een gelukkiger leven kunt leiden. 

Wil je kans maken op dit boek? Bezoek onze Facebookpagina en lees hoe jij dit boek kunt winnen. De verloting vindt plaats op maandag 28 november a.s. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

9 december
Karakterstructuren 

11 en 12 januari
Toveren in het donker 
Kanker in het gezin: hulp aan kinderen schiet tekort
Er zijn in Nederland 75.000 kinderen die een ouder met kanker hebben. De medische behandelingen zijn goed geregeld maar de ziekte schopt het gezinsleven enorm in de war. En daar zou betere psychische begeleiding voor moeten komen. Lees verder.

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.