Nummer 162   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Wkkgz
Per 1 januari a.s. moet u als NFG-registerlid voldoen aan alle voorwaarden die de Wkkgz stelt aan zorgaanbieders en zorgpraktijken. Binnenkort sturen wij u een extra nieuwsflits. Houd uw mailbox dus goed in de gaten!

Herhaling: Herregistratie en hoe jij het nakijken hiervan kunt bespoedigen
Zo langzaam komt 15 december dichterbij. Denk je eraan tijdig jouw herregistratie aan te vragen? Alleen dan kunnen wij je op tijd (voor 31 maart a.s.) een nieuwe licentie mailen. Zie ook de berichtgevingen hierover in voorgaande nieuwsflitsen. 

Momenteel zijn wij drukdoende de complete aanvragen na te kijken. Graag wijzen wij je op de volgende zaken die opvallen en sterk vertragend werken. Lees verder. 
 
Kerst 2016
Tussen Kerst en Oud en Nieuw is het NFG-kantoor gesloten. 
Facebooknieuwtjes
De verloting van het boek "Vijftig manieren waarop ik mijn leven verpestte en hoe jij dat kunt voorkomen" geschreven door  Fr ançois de Waal heeft afgelopen maandag
plaatsgevonden. Ria Wegman is de gelukkige winnares. Van harte! 

Volgende week starten wij met de laatste boekverloting voor de kerstsluiting. Houd onze Facebookpagina in de gaten en lees hoe je hier aan mee kunt doen.
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

9 december
Karakterstructuren

v.a. 18 januari

ACT-Cursus 'Stress? En dan?!'

Kinderen met ADHD en autisme hebben baat bij muziekles
Muzikale opvoeding kun je als een intensieve vorm van hersentraining beschouwen, en neurologen weten als geen ander dat kinderen met een autismespectrum- of een aandachtsstoornis zoals ADHD gebaat zijn bij oefeningen die erop gericht zijn verschillende hersengebieden beter met elkaar te laten samenwerken. Lees verder.

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.