Nummer 163   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Zeer belangrijk! Wkkgz1
Op dinsdag 6 december verzonden wij per extra nieuwsflits alle informatie rondom de verplichtingen waaraan je als zorgverlener per 1-1-2017 moet voldoen volgens de Wkkgz. Nogmaals benadrukken wij dat het hier een wet betreft die geldt voor ALLE zorgprofessionals. Regel je dit niet, dan kan dit grote financiële gevolgen hebben én uiteindelijk zelfs lijden tot een gedwongen praktijksluiting wanneer je bezoek krijgt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Gelukkig hoef jij je geen zorgen te maken omdat de NFG alles prima voor jou kan regelen. Het afgeven van een machtiging om dit voor jou te regelen is echter wél noodzakelijk (zie ook bericht hieronder). 

De Extra Nieuwsflits nog niet gelezen? Hier vindt je alle informatie. 

Wkkgz Machtigingsbutton staat online 
Onze mailboxen stromen vol en de telefoon staat roodgloeiend. We ontvangen enorm veel complimenten over onze organisatie rondom de Wkkgz. Daarvoor heel hartelijk dank!

Veel mensen waren al op zoek naar de "machtigings-knop" zodat zij direct alles konden regelen. Wij zijn blij te kunnen melden dat het machtigen van de NFG vanaf NU mogelijk is met 1 druk op de knop. Hoe? Lees verder.
 
PSC-magazine editie 6 2016
In de linkerbalk van deze nieuwsbrief zie je alvast de cover van het nieuwe PSC-magazine. De laatste editie van dit jaar zal volgende week naar je toe worden toegestuurd. Veel leesplezier. 

Aanvragen herregistratie
Je hebt nog een week de tijd om de herregistratie aan te vragen. Voor 15 december a.s. dienen wij alle gegevens binnen te hebben. 
 
Kerst 2016
Tussen Kerst en Oud en Nieuw is het NFG-kantoor gesloten. 
Facebooknieuwtjes
De laatste boekverloting voor onze kerstsluiting is gestart. Van Uitgeverij Akasha  kregen wij het boek "Overspel draait niet alleen om seks " van de schrijvers Angèle Nederlof en Sjaak Vane. 

"Overspel draait niet alleen om seks" gaat verder dan het clichébeeld uit de media. Het beschrijft geen lijmpoging, maar geeft een genuanceerde kijk op deze relatiecrisis. Lees verder.

Een interessant boek voor iedereen die hier privé of binnen de praktijk mee te maken heeft. 

Kijk op  onze Facebookpagina  hoe je mee kunt doen. De verloting vindt plaats op 20 december a.s. 
Seksueel misbruik, gevolgen voor kinderen en hun ouders.
Deze keer heeft Professioneelbegeleiden.nl het artikel "Seksueel misbruik, gevolgen voor kinderen en hun ouders" gratis beschikbaar gesteld. U kunt het artikel gratis downloaden t/m 15 december a.s.

Seksueel misbruik in de kindertijd kan op korte en lange termijn ernstige gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid. Steun van ouders kan een belangrijke rol spelen bij het beperken van deze negatieve gevolgen. Tegelijkertijd kan de ouder-kindrelatie onder druk komen te staan als gevolg van het seksueel misbruik, omdat het ouders ook raakt. Lees verder.


Bij- en nascholing 
Waarom krijg jij een burn-out en een ander niet? 
Ruim 2,7 miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met een hoge werkdruk. Ongeveer een miljoen daarvan lopen het risico op een burn-out, dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS en TNO. Waarom is de een wel gevoelig voor een burn-out en de ander niet? Lees verder. 

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.