Nummer 165   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Kerst en Oud en Nieuw
Het bestuur en de medewerkers van de NFG wensen jou fijne feestdagen toe samen met iedereen die jou dierbaar is. Wij hopen dat 2017 jou 365 dagen vol geluk, liefde en gezondheid zal brengen. 

Vanaf vrijdag 23 december t/m vrijdag 30 december is ons kantoor gesloten. Vanaf maandag 2 januari zijn wij je graag weer van dienst. 

De eerste reguliere nieuwsflits verschijnt op donderdag 12 januari a.s. 

Wkkgz
Vanaf 1 januari 2017 dien jij als zorgprofessional te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De NFG kan dit voor jou regelen maar alleen als je ons hiervoor machtigt. Dit kan heel eenvoudig door één druk op de knop. Regel dit voor 1 januari a.s. zodat je voldoet aan de eisen die de overheid op dit gebied stelt. Lees verder.

Op dit moment wordt ons systeem "Wkkgz-proof" gemaakt. Dit betekent dat u straks eenvoudig meldingen kunt doen via uw persoonlijke pagina. Momenteel zijn wij in de testfase en hopen spoedig e.e.a. online te zetten. Zodra dit gebeurt, leest u dit in een (extra) nieuwsflits. 

Brochure "Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de gezondheidszorg"
Van onze koepelorganisatie RBCZ ontvingen wij de brochure "Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de gezondheidszorg" van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

In deze brochure wil de Inspectie voor de Gezondheidszorg duidelijk maken wat zij als seksueel grensoverschrijdend gedrag beschouwt. Daarnaast beschrijft de inspectie eveneens wat zij doet met meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en gaat zij in op relevante wetten, richtlijnen en beroepscodes. Deze brochure geeft daarnaast handvatten voor zorgaanbieders hoe zij seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen en hoe preventiebeleid er uit kan zien.

Wij adviseren je deze brochure goed door te nemen en te bewaren in je administratie als naslagwerk. 

Brochure "Calamiteiten melden aan de IGZ"
Tevens ontvingen wij van de RBCZ de brochure "Calamiteiten melden aan de IGZ". IGZ  geeft uitleg over calamiteiten, complicaties en incidenten". Hierbij vragen wij toch jouw aandacht voor deze brochure. 
Facebooknieuwtjes
Op 20 december jl. hebben wij het boek "Overspel draait niet alleen om seks" Van Uitgeverij Akasha  verloot. De gelukkige winnares is Annet Lekkerkerker. Van harte!

Van Uitgeverij Mens! ontvingen wij nog heel wat leuke boeken die wij in het nieuwe jaar mogen verloten.
Houdt onze Facebookpagina dus goed in de gaten en doe mee. 

Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:


V.a. 18 januari (6 dagdelen van 16.00-19.00 uur)
Werken met groepen 
Waarom de Zweden amper burn-outs kennen
Wat kunnen we leren van de Zweden over geluk en werk-privébalans? Maak kennis met de Zweedse levensfilosofie 'lagom'. Lees verder. 

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.