Nummer 167   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Website OC-registerleden en Coaches
Ben jij per 1 januari jl. ingedeeld in het Onafhankelijk Complementair Register (OCR) dan komen jouw clienten niet meer voor vergoedingen van de zorgverzekeraars in aanmerking. Denk je eraan om dit ook juist op je website te vermelden?

Voor coaches bestaan al een paar jaar geen vergoedingsmogelijkheden meer, maar toch zien wij met enige regelmaat dat coaches aangeven op hun website dat zorgverzekeraars wél vergoeden. Dit is NIET het geval.
Dus ook voor de coaches geldt, pas je website aan. 

Ook zorgverzekeraars bekijken websites van hulpverleners. Wanneer onterecht declaraties worden ingediend of wanneer er een vermoeden bestaat dat de op de nota genoemde behandelvorm niet klopt, dan zal de fraude-afdeling van de zorgverzekeraar zeker een onderzoek instellen met alle nodige gevolgen van dien. 

Je kunt dit voorkomen door altijd eerlijk te (laten) factureren en duidelijke informatie over jouw behandelingen en kosten op je website weer te geven. 

Gratis e-boek over trauma en hechting
NFG-registerlid Linda Riemsdijk heeft recentelijk het e-book geschreven "Het kind (z)onder de diagnose" met als onderwerpen trauma en hechting. In dit boek legt zij aan de hand van 9 pijlers uit hoe je anders kunt kijken naar gedrag. In navolging op dit e-book geeft zij 2 masterclasses op 22 februari en 22 maart a.s. in Nijkerk. Informatie over deze masterclasses en dit gratis e-book, vind je verderop in deze nieuwsflits bij het hoofdstuk " Bij- en nascholing". 
Intervisieleden gezocht
Als psychosociaal therapeut en maatschappelijk werker wil ik me graag aansluiten bij een bestaande intervisiegroep of zelf een intervisiegroep starten in de regio NB (omgeving Oosterhout, Breda, Tilburg, Den Bosch).
Heb je belangstelling? Stuur dan een email naar ivdwesteringh@gmail.com. Informatie over mijn praktijk is te vinden op www.psychebalans.nl

Vriendelijke groet, 
Ima van de Westeringh
Facebooknieuwtjes
Deze week is er weer het nodige gebeurd op Facebook. Zo loopt op dit moment de verloting van het boek Symbiose en autonomie van Prof. dr. Franz Ruppert en gaven wij 2 interessante tv-tips. N.a.v. het nieuwsbericht "Depressie kost Nederland anderhalf miljard per jaar" dat wij plaatsten op 17 januari jl. vonden er interessante gesprekken plaats. 

Inmiddels heeft onze Facebookpagina 1131 likes en 1121 volgers en dit aantal neemt nog dagelijks toe. Wil ook jij niets missen, meepraten en meeloten? Volg en like dan onze  Facebookpagina
Bij- en nascholing 
Hormonale anticonceptie verhoogt kans op depressie
De meeste vrouwen zullen de bijwerkingen van anticonceptiemiddelen wel kennen. Je kunt er dik van worden, acne van krijgen of rug- en hoofdpijn en vermoeidheid. Maar dat is niet het enige volgens een in JAMA Psychiatry gepubliceerd onderzoek van de Universiteit van Kopenhagen. Lees verder. 

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.