Nummer 168   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Uw NFG-registratie
Wij krijgen een enkele keer de vraag of een NFG-registratie persoonlijk is, of dat deze voor de gehele organisatie geldt. Dit laatste is niét het geval. Een NFG-registratie is altijd persoonlijk. Dit geldt dus ook voor de collectieve verzekeringen én de Wkkgz.

Wij onderzoeken op dit moment nog wel de mogelijkheid wat wij kunnen betekenen voor organisaties waarbinnen een NFG-registerlid werkzaam is samen met andere collega's. Collega's van NFG-registerleden vallen op dit moment dus buiten de NFG-regelingen.

Voor de goede orde merken wij (nogmaals) op dat alleen
cliënten van NFG-registerleden op basis van de NFG-registratie voor vergoedingen van de zorgverzekeraars in aanmerking komen en cliënten van collega's dus niet. 
 

Systeem-accreditatie Academie Vesta

Academie-Vesta liet ons weten sinds kort een systeem-accreditatie van de SNRO te hebben behaald. Dit betekent dat het gehele aanbod van opleidingen een accreditatie van de SNRO heeft. Wij kunnen u deze (bij- en na)scholing van harte aanbevelen (zie ook "bij- en nascholing" verderop in deze nieuwsflits). 
Facebooknieuwtjes
Je hebt nog maar een paar dagen de tijd om mee te doen met onze Facebookverloting. Dinsdag 31 januari a.s. verloten wij het super interessante boek Symbiose en autonomie dat aan ons beschikbaar is gesteld door Uitgeverij Mens!

Kijk op onze  Facebookpagina hoe je mee kunt doen en ontdek daar wat wij nog meer op Facebook posten. 
Bij- en nascholing 
Probiotica gunstig effect op psychische klachten
Probiotica hebben een positief effect op de psychologische symptomen van depressie, angst en het ervaren van stress bij gezonde personen. Lees verder.

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.