Nummer 170   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

5 jaarlijkse update van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Nieuwe NFG-registerleden moeten al sinds jaar en dag bij inschrijving een recente VOG kunnen overhandigen. In onze branche waren wij één van de eerste organisaties met deze VOG-eis. Als psychosociaal hulpverlener werk je immers met vertrouwelijke gegevens én met een kwetsbare groep mensen. Vanuit veiligheidsoogpunt en vanuit onze professionaliteit vinden wij het belangrijk en meer dan gewenst dat elk NFG-registerlid (aspirant-leden uitgezonderd) elke 5 jaar een nieuwe VOG kan overhandigen. Lees verder. 

Congres Congres: Trauma en gehechtheid - Een perspectief vanuit Sensorimotor Psychotherapy van Uitgeverij Mens!
Afgelopen week verscheen het boek Sensorimotor Psychotherapy van Pat Ogden en Janina Fisher, uitgegeven door Uitgeverij Mens! Zij zullen op 26 september a.s. sprekers zijn op het Congres: Trauma en gehechtheid - Een perspectief vanuit Sensorimotor Psychotherapy dat door Uitgeverij Mens! wordt georganiseerd.  Lees verder.

PSC-magazine nr. 1 2017
Editie 1 van het PSC-magazine is deze week op het NFG-kantoor afgeleverd en wordt momenteel verzendklaar gemaakt. Hierin staat o.a. een mooi interview met Marinus van den Berg (70) die 40 jaar als geestelijk verzorger heeft gewerkt in verzorgingstehuizen en hospices.   
Volgende week zullen wij deze editie toesturen aan alle NFG-registerleden en abonnementhouders. Alvast veel leesplezier toegewenst. 
Facebooknieuwtjes
Deze week zijn wij gestart met een nieuwe boekverloting want  alweer mogen wij van Uitgeverij Mens! een super mooi boek(je) verloten: "Je verlangen - dwaallicht of kompas?" geschreven door Margriet Wentink.

Je verlangens wil je het liefst vervullen. Soms lijk je jezelf echter tegen te werken, terwijl toch helder is wat je verlangt. Of je wilt de ene dag het een en de volgende dag iets anders. Of je volgt juist wél gepassioneerd je verlangen, maar voelt je toch niet vervuld.

Als je niet doelgericht je koers kunt volgen, hebben verschillende delen in jou hun eigen verlangens en behoeften, die niet te verenigen zijn. Door kleinere en grotere verwondingen die je opliep in de loop van je leven ben je innerlijk verdeeld geraakt. Om pijn of verdriet niet meer te hoeven voelen ben je verlangens gaan koesteren die je op een dwaalspoor brengen. Hoe je verlangen een zuiver kompas kan worden lees je in dit boek.

Belangstelling voor dit boek? Ga naar onze Facebookpagina en kijk hoe je mee kunt doen. We verloten het boek op 27 februari a.s. 
Twee oproepen voor intervisiegenoten

Gezocht intervisiegenoten omgeving Gelderse Vallei
Wij zijn op zoek naar therapeuten die onze intervisiegroep willen versterken. Ons groepje bestaat uit 4 therapeuten: twee beeldend vaktherapeuten, Marja de Zwaan en Judith Peters-den Hertog, een psychosociaal therapeut / focusbegeleider, Hans Weevers en een psycho-sociale hulpverlener, Desirée Mesker - Jager .
Wij werken met name volgens de Balintmethode en komen zo'n 6 à 8 keer per jaar bijeen op een vrijdagochtend van 10-13 uur. Het is een optie dit tijdstip te verschuiven. We komen om beurten bij elkaar in Bennekom, Lelystad, Wageningen en Zeewolde.
Interesse? Stuur een mail naar info@veelkleurig.nl.
Je wordt dan uitgenodigd om een keer met ons mee te draaien.

Onze websites zijn:

=============================================================

Intervisieleden gezocht omgeving Beneden-Leeuwen
Voor onze intervisiegroep zijn we op zoek naar enthousiaste deelnemers. De groep bestaat nu uit 3 zelfstandig werkende (kinder)coaches met ieder een eigen doelgroep. We werken onder andere met gezinnen waarbinnen ASS-problematiek is vastgesteld bij één van de gezinsleden, met gescheiden gezinnen maar ook met complete gezinnen met opvoedingsvragen. De intervisiegroep komt 1 keer in de 6 weken bij elkaar, meestal in Beneden-Leeuwen. We bespreken casuïstiek, delen ervaringen en willen zoveel mogelijk van elkaar leren. Spreekt dit je aan en wil je je aansluiten of heb je vragen, neem dan contact op met Doreth de Klein info@opvoedenenmeer.nl
 
Te huur
Mooie, ruime praktijkruimte te huur in Duiven (vlakbij Arnhem). Leuke collega's, gebruik van wachtkamer, toilet en keuken krijg je erbij.
Meer informatie bij: Jackie van der Werff, info@psycholoog-dewerff.nl
Bij- en nascholing 
Artistieke expressie goed voor psychologisch welzijn
Het zal wel niemand verbazen maar het moest blijkbaar toch bewezen worden. Artistieke expressie blijkt goed voor ons psychologisch welzijn en zou wel eens het perfecte wapen kunnen zijn tegen stress. Lees verder.

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.