Nummer 171   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

1 BTW-vrijstelling: bericht voor therapeuten met BTW-nummer geregistreerd in VPMW en VIG
Indien je géén gebruik hebt gemaakt van het invullen van jouw 'BTW pagina' op je persoonlijke NFG-pagina, dan beschikt de belastingdienst mogelijk ook nog niet over informatie  op basis waarvan zij jou een BTW-vrijstelling zouden kunnen verlenen, al dan niet met terugwerkende kracht tot 27 maart 2015. 
Het Besluit van 29 maart 2016 waar je een beroep op doet staat dit namelijk toe.

Reden hiervoor kan zijn dat je pas onlangs bent geregistreerd bij de NFG of dat je nog geen gelegenheid hebt gehad om jouw gegevens juist aan te vullen.

Dat kan betekenen dat de belastingdienst nog helemaal geen kennis heeft genomen van jouw voornemen tot het verzoek om toepassing van een BTW-vrijstelling voor jouw psychosociale dienstverlening.
Dat gebeurt namelijk niet automatisch! Vandaar dit bericht. Lees verder.

2 BTW-vrijstelling: bericht voor die registerleden die de BTW-machtiging hebben afgegeven aan de NFG
Zoals bekend hebben wij de gegevens dan deze registerleden allemaal doorgegeven aan de belasting. Gelukkig horen wij steeds vaker dat de belastingdienst contact opneemt maar er is ook nog steeds een groep die helemaal niets heeft gehoord. De verklaring hiervoor is dat er bij de belastingdienst momenteel zo'n 30.000 bezwaarschriften liggen die handmatig beoordeeld worden. Lees verder.

Voorjaarsvakantie 
Het NFG-kantoor is tijdens de voorjaarsvakantie (20 t/m 24 februari a.s.) gewoon geopend. Wij werken deze week wel met minder mensen. Wij verzoeken je vriendelijk bij voorkeur per mail contact met ons op te nemen (info@de-nfg.nl). Volgende week zal er geen reguliere nieuwsflits worden verstuurd en het telefonisch spreekuur van donderdagavond 23 februari komt te vervallen. 

Herhaling: 5 jaarlijkse update van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Nieuwe NFG-registerleden moeten al sinds jaar en dag bij inschrijving een recente VOG kunnen overhandigen. In onze branche waren wij één van de eerste organisaties met deze VOG-eis. Als psychosociaal hulpverlener werk je immers met vertrouwelijke gegevens én met een kwetsbare groep mensen. Vanuit veiligheidsoogpunt en vanuit onze professionaliteit vinden wij het belangrijk en meer dan gewenst dat elk NFG-registerlid (aspirant-leden uitgezonderd) elke 5 jaar een nieuwe VOG kan overhandigen. Lees verder. 

Aanvulling: aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Heb je naar aanleiding van bovenstaand bericht  een nieuwe VOG nodig? Dan is het vanaf deze week ook mogelijk dat wij deze aanvraag digitaal voor je klaarzetten. Een verzoek hiervoor kun je mailen aan info@de-nfg.nl In deze mail moeten in elk geval de volgende gegevens staan: 
  • achternaam
  • voorletters
  • geboortedatum
  • mailadres waarop je de mail van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wilt ontvangen
Oproep: ervaring met PSBK-examen CECZ
Wie heeft er ervaring met examens PsBK bij het CECZ en 
met name het medische gehalte in het eerste examen?

Zelf ben ik ondanks een diploma Medische kennis op Hbo-nivo
en certificaten PsBK 2 en 3, gestrand op het eerste examen.
Uitkomst geen vergoeding van de Zorgverzekeraars meer.
Vraag me af of er meer mensen dezelfde ervaring hebben ?

Reacties graag naar Titia de Jong via creamundo@live.com
Te huur
Mooie praktijkruimte in centrum van Alphen aan den Rijn. Inclusief wachtkamer, keuken en toilet. Huurprijs: afhankelijk van het aantal dagdelen per maand €5,- tot €10,- per uur.

Meer informatie bij: Bert Bavelaar 06-53785113 of b.bavelaar@psycholoog-alphen.com
Facebooknieuwtjes
Vorige week zijn wij gestart met een nieuwe boekverloting. Uitgeverij Mens! heeft het boek: "Je verlangen - dwaallicht of kompas?" hiervoor beschikbaar gesteld.

Je verlangens wil je het liefst vervullen. Soms lijk je jezelf echter tegen te werken, terwijl toch helder is wat je verlangt. Of je wilt de ene dag het een en de volgende dag iets anders. Of je volgt juist wél gepassioneerd je verlangen, maar voelt je toch niet vervuld.

Als je niet doelgericht je koers kunt volgen, hebben verschillende delen in jou hun eigen verlangens en behoeften, die niet te verenigen zijn. Door kleinere en grotere verwondingen die je opliep in de loop van je leven ben je innerlijk verdeeld geraakt. Om pijn of verdriet niet meer te hoeven voelen ben je verlangens gaan koesteren die je op een dwaalspoor brengen. Hoe je verlangen een zuiver kompas kan worden lees je in dit boek.

Belangstelling voor dit boek? Ga naar onze Facebookpagina en kijk hoe je mee kunt doen. We verloten het boek op 27 februari a.s. 
Bij- en nascholing 
7 redenen waarom je moet minderen met social media
Onze aandacht wordt massaal overgenomen door beeldschermen. De grootste boosdoener: social media. Volgens de wetenschap kan de schade aan je geest en denkvermogen zelfs behoorlijk grote vormen aannemen. Lees verder.

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.