Nummer 172   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Kanttekening bij BTW-teruggave
De belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de teruggaven BTW met betrekking tot de alsnog verkregen medische vrijstelling tot het resultaat moeten worden gerekend in het jaar waarin de beschikkingen zijn verschenen.
Op dat moment is de terug te ontvangen BTW opeisbaar van de belastingdienst en dus belast. Ook een eventuele belastingrentevergoeding op de zakelijke rekening en/of proceskostenvergoeding wordt eveneens tot het resultaat gerekend.

De reden hiervoor is dat cliënten inclusief BTW hebben betaald. Nu de BTW niet behoeft te worden afgedragen, vormt dat bedrag in feite weer omzet die nog niet in het resultaat was begrepen.
Daar valt verder niets tegenin te brengen indien de BTW niet wordt terugbetaald aan deze cliënten.

Einddatum examens CECZ
Wij hebben vernomen dat de centrale examens PSBK en MBK nog beschikbaar zijn tot 1 september a.s. Na deze datum kunnen géén centrale examens meer worden afgelegd. Voor meer informatie zie www.cecz.nl.

Bericht van Team Zorgsector DAS
Fact-team, uitzondering op beroepsgeheim

Als een cliënt door een FACT-team wordt behandeld en/of begeleid, dan mag bepaalde informatie worden verstrekt aan de partn er van de cliënt, ook al heeft de cliënt toestemming daarvoor geweigerd.  Lees verder.
Facebooknieuwtjes
Afgelopen maandag 27 februari vond de verloting plaats van het boek "Je verlangen - dwaallicht of kompas?"  NFG-registerlid Janine van Kampen is de gelukkige winnaar. Van harte gefeliciteerd. 

Onze Facebookpagina wordt momenteel door bijna 1.300 mensen gevolgd. Wat een enorm aantal! We doen dus ook erg ons best om hier interessante artikelen te plaatsen en te delen. En natuurlijk beginnen we binnenkort weer aan een nieuwe boekverloting. Volg ons ook en mis niets! 
Oproep voor start intervisiegroep regio Arnhem
Ik ben Barry Janssen, psychosociaal werker algemeen en specifiek voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel of Burn-out. Daarnaast verzorg ik Runningtherapie, mindfulness trainingen en voedingsadvies.

Ik ben op zoek naar een intervisiegroepje waarbij ik aan me kan sluiten of mensen die samen met mij een nieuwe intervisiegroep willen starten. Voor de intervisiebijeenkomsten heb ik een ruimte beschikbaar in Velp(GD). Ik kom graag in contact met psychosociaal therapeuten die binnen een straal van +/- 50 km van Arnhem af wonen.

Voor meer informatie kun je op mijn website kijken: www.pshvelp.nl
Heb je interesse? Dan kun je me mailen via: b.janssen@pshvelp.nl
Te huur
Ruime en sfeervolle praktijkruimte te huur voor 1 of meerdere dagdelen vlakbij centrum van Breda.  Inclusief wachtkamer en toilet. De praktijkruimte is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw, waar 
inmiddels meerdere praktijken gehuisvest zijn.

Meer informatie kun je hier vinden.
of bel Greetje Welten 06-24253871
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

30 maart - 11 april

12 mei


'Kennis over plezierfactor van seksualiteit ontbreekt' 
De kennis over de plezierfactor van seksualiteit ontbreekt. De voorlichting moet daarom al in de kindertijd beginnen, aldus experts. Lees verder.

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.