Nummer 173   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

VOG vernieuwen
Heb jij al gekeken of je een nieuwe VOG bij de NFG moet aanleveren? Volgens onze gegevens geldt dit namelijk nog voor meer dan 400 registerleden!
Wij informeerden jou hierover eerder in nieuwsflits nr. 170 en 171.

Het aanvragen van een nieuwe VOG kost je weinig tijd. Wij kunnen de aanvraag namelijk digitaal voor je klaarzetten. Je hoeft dan niet meer naar het gemeentehuis én het is ook goedkoper voor je. Alles hierover kun je hier nogmaals nalezen. Mocht de VOG die wij van jou bezitten inderdaad ouder zijn dan 5 jaar, wil je dit dan alsjeblieft z.s.m. in orde maken? Dank je wel!

Een klacht. En dan?
Heb jij de Wkkgz via de NFG geregeld (en ons hiervoor dus een machtiging gegeven), dan kun je via dit stroomschema het verloop van de procedure nalezen. Dit schema is terug te vinden op onze website. Mocht je een klacht krijgen, neem dan gewoon altijd even contact met ons op. Wij helpen je dan verder. 

Wanneer jouw cliënt niet tevreden is over jou of de hulp die jij hebt geboden, dan moet je volgens de Wkkgz éérst proberen samen met je cliënt tot een oplossing te komen. Je cliënt kan daarbij (kosteloos) geholpen worden door onze vertrouwenspersoon Theo Splinter.
Je kunt je cliënt voor alle informatie verwijzen naar de NFG-webpagina " Niet tevreden over je hulpverlener?". Lees deze pagina zelf ook even goed. 
Wij raden je aan deze pagina ook aan jouw website te linken. Je geeft op deze manier je (potentiële) cliënten nog meer vertrouwen in de hulp die jij kunt bieden. 

A utoriteit Persoonsgegevens
De NFG is ook binnen haar eigen organisatie voortdurend bezig om de kwaliteit van de dienstverlening op te schroeven. Beveiliging van jouw (en onze) gegevens is altijd al een belangrijk item geweest. Mede daarom hebben wij ons onlangs laten registreren bij de daarvoor bestemde autoriteit. Deze registratie is inmiddels door hen verwerkt en wij staan opgenomen in het (openbare) register dat kosteloos te raadplegen is. Hiermee hebben wij aan onze meldingsverplichting conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voldaan. 
Facebooknieuwtjes
Wat mogen wij weer een mooi boek verloten!

Uitgeverij Mens! stelde hiervoor het boek "Vroegkinderlijk trauma" van Dr. Frans Ruppert aan ons beschikbaar.

Vroegkinderlijke trauma's laten hun sporen na in de ontwikkeling van een mens. Vaak worden gedrags- en relatieproblemen en gezondheidsklachten niet in verband gebracht met deze trauma's. Om deze samenhang inzichtelijk te maken en de dieperliggende oorzaak van menselijke problemen te kunnen helen, ontwikkelde Franz Ruppert de methode 'opstellen van het verlangen'.

Heb je belangstelling voor dit boek? Bezoek onze Facebookpagina en kijk hoe je dit boek kunt winnen. De loting vindt plaats op 3 april a.s. 
Bij- en nascholing 
Kinderen verschillen in gevoeligheid voor opvoeding
Om het gedrag van kinderen te beïnvloeden, heeft iedere opvoeder zijn eigen aanpak. Maar wat voor het ene kind wel werkt, werkt voor het andere kind niet. Hoe komt dat eigenlijk? Lees verder.

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.