Nummer 174   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Bericht van Team Zorgsector DAS
Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht komt voort uit Europese regelgeving en is opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).  Veruit de meeste meldingen in 2016 waren afkomstig van de zorg (van de crica 5500 meldingen 29%). Lees verder.

Herregistratie
Alle herregistraties die voor de deadline van 15 december jl. zijn aangevraagd, zijn inmiddels door ons nagekeken. Was je hiermee te laat? Dan hopen we snel aan jouw aanvraag toe te komen. 
Iedereen die geen aanvraag heeft gedaan of waarvan de aanvraag nog niet compleet is, heeft inmiddels van ons bericht gehad. 

Wij raden je aan om alle activiteiten die je hebt gevolgd (scholing, intervisie/supervisie, lezen van vakliteratuur) ELKE KEER in te voeren op jouw persoonlijke pagina. Jij kunt de bewijsstukken niet meer kwijtraken en wij kunnen alvast weer beginnen met het nakijkwerk zodat deze werkdruk meer wordt verspreid.

Alle spelregels en eisen omtrent de herregistratie kun je hier nalezen. Doe dit goed zodat teleurstellingen worden voorkomen. Twijfel jij of de scholing die jij wilt volgen punten oplevert? Vraag dit dan gewoon (vooraf) even bij ons na (info@de-nfg.nl). 


Herhaling: Een klacht. En dan?

Heb jij de Wkkgz via de NFG geregeld (en ons hiervoor dus een machtiging gegeven), dan kun je via dit stroomschema het verloop van de procedure nalezen. Dit schema is terug te vinden op onze website. Mocht je een klacht krijgen, neem dan gewoon altijd even contact met ons op. Wij helpen je dan verder. 

Wanneer jouw cliënt niet tevreden is over jou of de hulp die jij hebt geboden, dan moet je volgens de Wkkgz éérst proberen samen met je cliënt tot een oplossing te komen. Je cliënt kan daarbij (kosteloos) geholpen worden door onze vertrouwenspersoon Theo Splinter.
Je kunt je cliënt voor alle informatie verwijzen naar de NFG-webpagina " Niet tevreden over je hulpverlener?". Lees deze pagina zelf ook even goed. 
Wij raden je aan deze pagina ook aan jouw website te linken. Je geeft op deze manier je (potentiële) cliënten nog meer vertrouwen in de hulp die jij kunt bieden. 
Intervisieleden gezocht Tilburg
Iedere eerste maandag van de maand hebben wij intervisie in Tilburg e.o.
Onze groep bestaat uit een breed palet van ervaren coaches en/of therapeuten. Tot nu toe zes mannen en vrouwen.
Heb jij interesse, wil je bijdragen? Neem dan contact op met Margo Vermolen, margo@inspireer.nl, 06 288 285 98
Facebooknieuwtjes
De verloting van het boek "Vroegkinderlijk trauma" loopt storm! 

Vroegkinderlijke trauma's laten hun sporen na in de ontwikkeling van een mens. Vaak worden gedrags- en relatieproblemen en gezondheidsklachten niet in verband gebracht met deze trauma's. Om deze samenhang inzichtelijk te maken en de dieperliggende oorzaak van menselijke problemen te kunnen helen, ontwikkelde Franz Ruppert de methode 'opstellen van het verlangen'.

Niet geschoten is altijd mis. Dus doe mee! Bezoek onze Facebookpagina en kijk hoe je dit boek kunt winnen. De loting vindt plaats op 3 april a.s. 
Bij- en nascholing 
Kindermishandeling hangt samen met (on)vermogen tot spiegelen. 
Er is een relatie tussen kindermishandeling en het vermogen om andermans gedachten en emoties te begrijpen. Lees verder. 

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.