Nummer 175   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Digitalisering bij de NFG, nu ook voor de visitaties
Al enige tijd kunnen NFG-registerleden de herregistratie digitaal aanvragen. Sinds kort kunnen nieuwe registerleden hun inschrijving digitaal regelen en met grote vreugde kunnen wij jou vertellen dat ook het visiteren voor een groot deel digitaal is geregeld!

Deze laatste ontwikkeling heeft een flinke tijd nodig gehad maar onze ambitieuze plannen zijn na veelvuldig testen volledig uitgewerkt en we kunnen eindelijk zeggen dat het digitaal visiteren in productie is en goed werkt. Lees verder.
Intervisieleden voor te starten intervisiegroep gezocht
In de regio noord-midden limburg/Brabant ben ik op zoek naar leden voor een intervisiegroep te starten. Zelf ben ik woonachtig in Roermond. Mijn doelgroep zijn kinderen/volwassenen in de GGZ die ik individueel begeleid. Contact kan via ina@alternativoo.nl

Met vriendelijke groet,  Ina Verspeek
Facebooknieuwtjes
Je hebt nog 1,5 week om mee te doen met de verloting van het boek "Vroegkinderlijk trauma". 

Vroegkinderlijke trauma's laten hun sporen na in de ontwikkeling van een mens. Vaak worden gedrags- en relatieproblemen en gezondheidsklachten niet in verband gebracht met deze trauma's. Om deze samenhang inzichtelijk te maken en de dieperliggende oorzaak van menselijke problemen te kunnen helen, ontwikkelde Franz Ruppert de methode 'opstellen van het verlangen'.

Bezoek onze Facebookpagina en kijk hoe je dit boek kunt winnen. De loting vindt plaats op maandag 3 april a.s. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

5 mei-20 mei
De Geheimen van Empathie
2 dagen, Beverwijk

20 mei 
1 dag, Epe

22 juni
1 dag, Vught

"Groente werkt stressverlagend"
Door drie of vier porties groente per dag te eten, zouden mensen hun stressniveau kunnen verlagen. Lees verder.

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.