Nummer 176   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

AGB-code
Wij hebben vernomen dat de omschrijving van de 9000-AGB-code is veranderd. Dit was voorheen  "genezer / niet-arts" en is geworden "Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg". Een omschrijving die wat ons betreft beter bij onze beroepsgroepen past. In de praktijk heeft dit verder voor u geen consequenties. U behoudt uw huidige AGB-code en hoeft geen nieuwe code aan te vragen. 

Tips van DAS
Wat te doen als je klant niet of te laat betaalt? Lees verder.

Telefonisch spreekuur
Het telefonisch spreekuur van donderdagavond 30 maart komt te vervallen.  
Intervisieleden gezocht
Onze intervisiegroep is op zoek naar nieuwe intervisieleden in de omgeving van Woerden, Schiedam en Papendrecht. We zoeken leden van verschillende disciplines die elk hun specifieke inbreng kunnen geven bij de bespreking van de casussen en de diverse onderwerpen. De bijeenkomsten vinden zes keer per jaar plaats op een donderdagochtend.
Interesse? Neem dan contact op via praktijkvandenbosch@live.nl .
 
Met vriendelijke groet,
Robert van den Bosch
Facebooknieuwtjes
Aankomende maandag verloten wij het boek "Vroegkinderlijk trauma". 

Vroegkinderlijke trauma's laten hun sporen na in de ontwikkeling van een mens. Vaak worden gedrags- en relatieproblemen en gezondheidsklachten niet in verband gebracht met deze trauma's. Om deze samenhang inzichtelijk te maken en de dieperliggende oorzaak van menselijke problemen te kunnen helen, ontwikkelde Franz Ruppert de methode 'opstellen van het verlangen'.

Bezoek onze Facebookpagina en kijk hoe je nog mee kunt doen aan deze loting. 
Bij- en nascholing 
Vechtscheiding vergroot kans op PTSS bij kind
Kinderen van ouders die in een vechtscheiding zijn beland, hebben vooral last van de dagelijkse gevolgen hiervan zoals het wisselen van huizen, het omgaan met verschillende regels en de conflicten tussen de ouders. Klinisch psycholoog Margreet Visser: 'Bijna de helft van deze kinderen heeft een verhoogd risico op een posttraumatische stressstoornis.' Lees verder.

Meer interessante artikelen vindt u op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.