Nummer 182   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Bericht voor Creatief Therapeuten / Muziektherapeuten
Ben jij bij de NFG-geregistreerd als Creatief Therapeut maar was je afstudeerrichting Muziektherapie, dan kunnen wij, wanneer je dit wenst, jouw titel aanpassen naar die van Muziektherapeut. Hoewel wij ons brede aanbod van diverse beroepstitels niet verder uitbreiden, hebben wij onlangs besloten deze titel, bij wijze van hoge uitzondering, toe te voegen. 

Wanneer je deze aanpassing wenst, stuur dan een mail naar officemanager@de-nfg.nl. Vermeld in deze e-mail jouw NFG-registratienummer (= ook je debiteurennummer) en stuur voor de zekerheid je diploma mee waarop jouw afstudeerrichting staat vermeld. 

Zorgsymposium GGZ en het recht
DAS heeft ons laten weten dat er op het Zorgsymposium nog enkele plaatsen vrij zijn. Zie voor meer informatie de agenda verderop in deze nieuwsflits of klik hier

Zomerperiode
In de zomerperiode is het NFG-kantoor gesloten van 31 juli t/m 11 augustus. 
Intervisiegenoten gezocht
Een intervisiegroep in Zuid-Limburg ( regio Heerlen - Maastricht) is op zoek naar nieuwe intervisieleden.
De intervisie wordt ongeveer 2 maandelijks gepland, dag, tijd en locatie in overleg.  Interesse: neem contact op gwenfleuren@viawmo.nl
 
  Met vriendelijke groet,  Gwen Fleuren
Oproep
Ik zoek collega's die psychosociale hulpverlening bieden aan cliënten in groepsverband.  Heeft een van jullie hier ervaring mee? Liefst mensen uit de regio Gelderland. Zit zelf in Nijmegen.  Kijk even op mijn website wat mijn doelgroep is en mogelijk kunnen wij elkaar aanvullen.

Lily Gruitrooij
T: 0621111517.
Facebooknieuwtjes
Op dit moment verloten wij op onze Facebookpagina het boek "Openharig over de Overgang" van NFG-registerlid Jolande Rommens Musquetier. 

In PSC-magazine editi e 2 vi nd je op pagina 16 en 17 e en artike l van haar. Jolande is psychosociaal counselor en ziet in haar praktijk veel vrouwen die  in de overgang zijn en bijbehorende psychische klachten hebben. Jolande besl oot een ervaringsverhalenboek van vrouwen in de  overgang te schrijven.  Het is een boek geworden vol  openhartige verhalen over hoe vrouwen de overgang en menopauze hebben ervaren en waar ze tegenaan liepen (onbegrip, relatieproblemen, psychische en fysieke problemen). Ook zijn er vrouwen die weinig/geen last hebben ervaren, want geen enkele vrouw is immers hetzelfde. Een boek dat troost en herkenning biedt en vol zit met "aha-momenten".

Wij mogen van Jolande het boek "Openhartig over de Overgang" verloten onder onze volgers op Facebook.  Wil je kans maken op dit boek? Op onze Facebookpagina kun je lezen hoe. Op  maandag 29 mei a.s. zullen wij het boek verloten. 

Openhartig over de overgang | ISBN 9789463428880
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

30 mei
Duur: 0,5 dag (middag)
Locatie: Amsterdam Zuidoost

8 juni - 22 juni
Duur: 3 dagen
Locatie: Waalwijk
 
'Veel mensen herkennen een dwangstoornis niet bij zichzelf'
Ongeveer 1 à 2 procent van de Nederlandse bevolking heeft last van een dwangstoornis. Als daar ook de aan dwangstoornis verwante varianten bij worden opgeteld, stijgt dit aantal aanzienlijk. Toch weten veel mensen niet dat ze aan de stoornis lijden, stellen deskundigen. Lees verder.
 
Meer interessante artikelen vind je op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.