Nummer 183   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Vanwege Hemelvaart verschijnt deze nieuwsflits op woensdag 24 mei i.p.v. op donderdag 25 mei. Ons kantoor is op Hemelvaartsdag gesloten. 

Nieuw visitatieprotocol
De afgelopen 2,5 jaar is de NFG hard bezig geweest om het visitatiebeleid aan te passen, te verbeteren en meer te automatiseren. Onlangs hebben wij het nieuwe visitatieprotocol online gezet. Je vindt dit document bij "Downloads" op je persoonlijke NFG-pagina. Wij vragen je vriendelijk maar dringend om dit document goed door te nemen. 

Waarnemingsovereenkomst
Wij hebben tijdens visitaties gemerkt dat de waarneming van de praktijk lang niet altijd goed is geregeld. Als zorgprofessional draag je echter ook zorg voor je cliënten wanneer je voor kortere of langere tijd niet in staat bent om te werken of wanneer je komt te overlijden.
Graag helpen wij jou om dit goed te regelen. Wij hebben daarom een enkelvoudige en een wederzijdse voorbeeld waarnemingsovereenkomst opgesteld. Deze documenten tref je aan op je persoonlijke NFG-pagina bij "Downloads". Neem dit goed door en gebruik deze documenten (als leidraad). Bij visitatie moet een waarnemingsovereenkomst aantoonbaar aanwezig zijn. 


Reglement Compensatiefonds NFG
Met de invoering van de Wkkgz zijn er ook financiële risico's ontstaan voor de hulpverleners. Deze risico's hebben wij voor NFG-registerleden die de Wkkgz via de NFG hebben geregeld én via ons collectief zijn verzekerd (rechtsbijstand en bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid) zoveel als mogelijk afgedekt. Een extra dekking kunnen wij bieden door het door ons ingerichte compensatiefonds. Het compensatiereglement is onlangs door ons online gezet op je persoonlijke NFG-pagina bij "Downloads". Wij raden je aan dit reglement goed door te nemen. 

Verplichte bijscholing PSBK
Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat bijscholing PSBK (of evt. MBK) verplicht is. Zij hebben daarbij niet aangegeven welke scholing door hen wordt erkend en ook niet waar deze scholing gevolgd moet worden.
De NFG geeft er de voorkeur aan dat er geaccrediteerde bij- en nascholing wordt gevolgd. Onlangs hebben wij vernomen dat alle colleges van Hupper door de SNRO zijn geaccrediteerd voor wat betreft bij- en nascholing PSBK.
De colleges van Hupper kun je gewoon vanuit huis volgen op het moment dat het jou uitkomt. Je hebt de keus uit maar liefst 9 verschillende onderwerpen en dit aanbod zal op korte termijn nog worden uitgebreid. De Hupper-colleges zijn goed betaalbaar én wij hebben er al veel enthousiaste verhalen over gehoord. Per college krijg je 8 PE-punten. Het certificaat dat je ontvangt, nadat je het online tentamen hebt afgelegd, is je bewijs van deelname. Wij bevelen deze colleges van harte bij jou aan. Kijk voor meer informatie op www.hupper.nl

Zomerperiode
In de zomerperiode is het NFG-kantoor gesloten van 31 juli t/m 11 augustus. 
Intervisiegroep gezocht
Intervisiegroep gezocht in de driehoek Breda-Den Bosch-Eindhoven. Leuk als er verschillende disciplines bij elkaar zijn.

Met vriendelijke groeten, 
Linda Bego, psychomotorisch vaktherapeut,
linda@zin-ergie.nl 
Facebooknieuwtjes 

Boekverloting
Wat krijgen wij veel goede reacties op de boekverloting van het boek "Openharig over de Overgang" van NFG-registerlid Jolande Rommens Musquetier. Duidelijk een onderwerp dat veel van onze Facebook-volgers aanspreekt. 

Je hebt nog ruim een week de tijd om mee te doen met deze loting die plaatsvindt op maandag 29 mei a.s. Ga snel naar onze Facebookpagina en kijk hoe je mee kunt doen. 

Openhartig over de overgang | ISBN 9789463428880

Overige berichten
Regelmatig plaatsen en delen wij nieuwsberichten en TV-tips op onze Facebookpagina. Kom jij iets tegen op Facebook wat interessant kan zijn voor andere NFG-registerleden, dan kun je ons altijd taggen zodat wij dit bericht kunnen delen. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

10 juni
Thema: Weerstand
Duur: 1 dag
Locatie: Den Haag

4 september - 30 oktober
Duur: 5 dagen
Locatie: Waalwijk
 
Sensitief vaderschap houdt gezin bij elkaar bij depressiviteit moeder
Depressiviteit van moeders kan negatieve gevolgen hebben voor de emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Een positieve vader-kindrelatie kan in een dergelijke situatie het gezinspatroon gezond houden. Het is voor het eerst dat de vaderrol op deze manier is onderzocht. Lees verder. 
 
Meer interessante artikelen vind je op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.