Nummer 184   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Nieuws van CZ / Ohra / Delta Lloyd inzake vergoedingen neurofeedback therapie
De afgelopen periode hoorden wij steeds vaker dat neurofeedback therapie vanaf het begin van dit jaar niet of moeizaam wordt vergoed door CZ, Ohra en Delta Lloyd. Wij zijn in overleg getreden met de verzekeraars en uiteraard op de bres gaan staan voor neurofeedback. We zijn verheugd om je te kunnen melden dat deze zorgverzekeraars besloten hebben terug te komen op de eerder genomen beslissing om neurofeedback niet meer te vergoeden (waarvan wij overigens nooit op de hoogte waren gesteld). 
Eerder afgewezen nota's mogen opnieuw ter declaratie worden aangeboden. Neurofeedback therapie valt, net als voorheen, weer onder de alternatieve geneeswijzen waardoor er alleen vergoedingen mogelijk zijn vanuit de aanvullende verzekeringspakketten. Voor meer informatie klik hier. Goed nieuws dus voor de neurofeedback therapeuten!


Privacyreglement
De beveilig van jouw (en onze) gegevens is een belangrijk item binnen de NFG.
In nieuwsflits nummer 173 hebben wij jou al laten weten dat wij hebben voldaan aan onze meldingsverplichting conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hoe wij omgaan met jouw privacy staat vast in het door ons opgestelde Privacyreglement. Dit reglement is door ons aangemeld en geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt het reglement vinden op je persoonlijke NFG-pagina bij "Downloads".

Belangrijk! Meer nieuwe documenten
Vorige week heb je in de nieuwsflits kunnen lezen dat wij verschillende nieuwe documenten op je persoonlijke NFG-pagina hebben geplaatst. Je vindt deze documenten bij de "Downloads". Het gaat om het nieuwe visitatieprotocol, de waarnemingsovereenkomsten en het reglement van ons compensatiefonds ingeval van klachten. 
Wij raden je hierbij nogmaals aan om de documenten goed door te nemen. 

Zomerperiode
In de zomerperiode is het NFG-kantoor gesloten van 31 juli t/m 11 augustus. 
Facebooknieuwtjes 

Boekverloting
Het boek "Openhartig over de Overgang" hebben wij afgelopen maandag verloot. Leone Wevers-Zwarts is de gelukkige winnares. Van harte!

En we kunnen direct weer doorgaan met een nieuwe verloting van het super interessante boek "O jee, ik eet. Eetboek voor kinderen met autisme" geschreven door kookpedagoog Karen den Dekker.

Kinderen met autisme hebben behoefte aan duidelijkheid, ook aan tafel. Ze lusten voedsel vaak niet vanwege de geur, de kleur, de textuur en de smaak van het eten. Karen den Dekker leert om het eetgedrag van hun kind te verbeteren of te accepteren.  Een boek vol adviezen, tips, plaatjes en voorbeelden.

Dit boek is geschreven voor ouders van kinderen met autisme maar is zeker ook geschikt voor NFG-coaches en Psychosociaal Werkenden die met deze doelgroep werken. 

Spreekt dit onderwerp je aan? Ga dan snel naar onze Facebookpagina en kijk hoe je kans kunt maken op dit boek. We zullen dit boek verloten op dinsdag 13 juni a.s. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

12 en 13 juni
Duur: 2 dagen
Locatie: Reeuwijk

22 juni
Duur: 1 dag
Locatie: Utrecht
 
Ruzies en huilbuien, dit doet een slaaptekort met je emoties
Als je heel moe bent, krijg je een korter lontje. Of je gaat sneller huilen. Maar dat ligt natuurlijk niet aan jou, anderen reageren ook gewoon raar. Toch? Slaaponderzoekers kunnen steeds beter verklaren welke invloed een slaaptekort heeft op jouw emoties, en die van anderen. Lees verder. 
 
Meer interessante artikelen vind je op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.