Nummer 186   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Herregistratie
Hierbij verzoeken wij jou vriendelijk om de bewijsstukken van de scholing/intervisie/ supervisie/ gelezen vakliteratuur tussentijds steeds in te voeren op je persoonlijke NFG-pagina bij het tabblad "Herregistratie". Op deze manier wordt de administratieve werkdruk voor jouzelf en voor ons verspreid. Daarnaast kun je de bewijsstukken ook niet meer kwijtraken zodra ze zijn ingevoerd. 
Lees in elk geval alle spelregels omtrent de herregistratie hier nog eens goed door zodat je niet voor verrassingen komt te staan wanneer wij bewijsstukken of misschien zelfs de gevolgde scholing moeten afkeuren. 

PSC-magazine
Deze week ontvingen wij met een kleine vertraging editie 3 van PSC-magazine. Het magazine zal eind deze week of begin volgende week naar de NFG-registerleden, aspirantleden en abonnementhouders worden toegestuurd. Veel leesplezier toegewenst. 

Nieuwsbericht
Onderaan deze nieuwsflits lees je het nieuwsbericht over een huisarts die zijn BIG-registratie verliest vanwege declaratiefraude. Wij wijzen onze registerleden er nogmaals op dat ook binnen onze branche streng op ingediende facturen wordt gelet door zorgverzekeraars. Steeds vaker horen wij dat zorgverzekeraars niet meer automatisch uitbetalen wanneer de therapeut is aangesloten bij een erkende beroepsorganisatie / koepelorganisatie. Zorgverzekeraars bekijken websites, kijken of de werkwijze alternatief/complementair is (immers, zij vergoeden vanuit de aanvullende verzekeringen) en onderzoeken ook of de vermelde therapievorm daadwerkelijk is gegeven en voor vergoeding in aanmerking komt. Zo mag niet curatieve hulpverlening (zoals coaching, yoga of b.v. relatietherapie) niet gedeclareerd worden en ook niet anders omschreven worden op de factuur. Gebeurt dit laatste toch, dan is er sprake van verzekeringsfraude. Ook wanneer de NFG vermoedt dat er sprake is van verzekeringsfraude, zal zij (via de zorgverzekeraars) onderzoek laten verrichten. Dit wordt ook door de zorgverzekeraars van ons verwacht. 

Zomerperiode
In de zomerperiode is het NFG-kantoor gesloten van 31 juli t/m 11 augustus. 
Facebooknieuwtjes 

Boekverloting
Het boek "O jee, ik eet" van  Karen den Dekker hebben wij deze week verloot aan MariĆ«t van Rijn. Van harte gefeliciteerd. 

Binnenkort volgt weer een nieuwe boekverloting. Houdt onze Facebookpagina dus in de gaten. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

26 september
Duur: 1 dag
Locatie: Ede

3 oktober 
Duur: 1 dag
Locatie: Overasselt
 
Huisarts verliest registratie na declaratiefraude
Bewuste, stelselmatige, zeer omvangrijke declaratiefraude gedurende een lange periode rechtvaardigt doorhaling in het BIG-register van een huisarts. Lees verder. 
 
Meer interessante artikelen vind je op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.