Nummer 192   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Tarieven 2018
Zoals vermeld in ons huishoudelijk reglement, maakt de NFG in september haar contributiebijdragen voor het nieuwe jaar bekend. De tariefsverhogingen voor 2018 hebben wij tot een minimum weten te beperken en deze staan sinds deze week vermeld op de tarievenpagina van onze website.   

De kosten voor de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zullen per 1-1-2018 € 14,-- lager uitvallen en uitkomen op € 70,--. Uiteraard verandert er niets aan de dekkingsvoorwaarden. 
Met onze rechtsbijstandverzekeraar DAS zijn wij nog in onderhandeling over het tarief voor volgend jaar. De premie van deze verzekering zal in elk geval niet hoger worden. We hopen het premiebedrag nog wel te kunnen verlagen of de dekking te kunnen uitbreiden. Mocht dit lukken dan krijg je dit uiteraard via onze nieuwsflits te horen. 

Nogmaals verwijzen wij je dus graag naar de tarievenpagina op onze website voor alle actuele informatie.

Maand voor de Psychosociaal Professional
Heb jij je al aangemeld voor de Maand voor de Psychosociaal Professional?Dat kan nog steeds! Tijdens deze maand kun je je voordelig én op een leuke en makkelijke manier bijscholen. Gewoon thuis vanuit je luie stoel. 
Ook kun je nog deelnemen aan de VIP-dag op 11 oktober a.s. Je woont dan de colleges bij van Jean-Pierre van de Ven en van Susanne Donders en je wordt deze dag verwend met lekkere hapjes, drankjes, een heerlijke lunch en andere extra's.

Meer weten? Kijk dan snel op www.maandpsychosociaalprofessional.nl voor alle informatie. Facebooknieuwtjes 

Boekverloting 29-9-2017
Praktijk Veerkracht & Balans heeft het enorm dikke boek "Sensorimotor Psychotherapy, Interventies voor traumaverwerking en het herstel van gehechtheid" van Pat Ogden en Janina Fisher gewonnen. Van harte gefeliciteerd. 

Nieuwe boekverloting
NFG-registerlid Jolanda van der Meijden schreef samen met Markus van Alphen het boek "Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen" Het boek is uitgegeven door Boom uitgevers. In PSC-magazine editie 3 is op pagina 18 en 19 een uitgebreid artikel hierover te lezen. Je kunt dit magazine ook vinden op je persoonlijke NFG-pagina. 

Wij mogen maar liefst twee mensen blij maken met dit boek d.m.v. een verloting op Facebook. Deze loting zal plaatsvinden op 10 oktober a.s. Wil je kans maken? Kijk dan snel op onze Facebookpagina voor alle informatie. 
Oproep
Ik heb meegedaan aan de aanbesteding specialistische jeugdhulp in Friesland. Daarvoor ben ik op het nippertje afgewezen. Niet omdat ik niet zou voldoen, maar omdat ik een paar zaken niet goed beschreven heb. Nu zou ik graag advies willen vragen aan een collega NFG-registerlid die wel toegelaten is. Zodat ik aanpassingen kan doen en het contract na 1 januari 2018 alsnog kan regelen. Wie kan mij daarmee helpen?

Met vriendelijke groet,
Marjorie Vlaar
Iter Solutions
Congres Positieve Gezondheid
€ 30,00 korting NFG-registerleden

Positieve gezondheid, zelfmanagement en eigen kracht worden steeds belangrijker in onze samenleving. Positieve psychologie kan bijdragen aan het realiseren van positieve gezondheid door het ontwikkelen, evalueren en implementeren van positieve interventies en het bevorderen van effectief zelfmanagement. Tijdens het Congres Positieve Psychologie, dat plaatsvindt op 1 december 2017, worden actuele inzichten en toepassingen in de praktijk van alledag gedeeld. Met bijdragen van o.a. Carl Verheijen, Semiha Denktas, Aukje Nauta en Menno de Bree.

Als registerlid van de NFG ontvang je € 30,00* korting op deelname!
Meer informatie & aanmelden: www.tijdschriftpositievepsychologie.nl/congres

*vul bij "factuur referentie" NFG in én klik het kortingsvakje aan. 
Gespreksruimte en training/workshopzaal te huur in Arnhem
La Cappella, therapie- en cultuurcentrum, heeft in een oude kapel een prachtige gespreksruimte en authentieke zaal te huur voor verschillende doeleinden. Zowel de zaal als de gespreksruimte zijn per uur, dagdeel, dag en vast te huur. 
Ik ben in dit gebouw gehuisvest met mijn praktijk Hoenselaar, dans- en bewegingstherapie, supervisie en Rots en Water trainingen.
Kijk voor meer informatie op: www.lacappella.nl. Praktijk Hoenselaar, www.vaktherapiedans.nlKlik hier voor de huurvoorwaarden. 

Met vriendelijke groet,
Renate Hoenselaar

Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

30 september
Duur: 1 dag
Locatie: Beverwijk

3 oktober
Duur: 1 dag
Locatie: Overasselt

23 november
Duur:  1 dag
Locatie: Nuenen

'Rolpatronen bij kinderen kunnen blijvende schade veroorzaken'
Rolbevestigende normen bij kinderen tussen 10 en 14 jaar zouden voor "blijvende schade" kunnen zorgen tijdens hun verdere volwassen leven. De schadelijke gevolgen van stereotypering zouden  over de hele wereld zichtbaar zijn. Meer lezen.
 
Meer interessante artikelen vind je op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.