Nummer 195   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Mw. mr. drs. S. Slabbers, Senior consultant en jurist zorg bij DAS, heeft voor de NFG-registerleden een 4-luik geschreven over de toekomstige Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (vervanging van de Wet Bopz). Hierbi j deel 2: Beslissing verplichte zorg en rol van familie .

Vergoedingen vanuit Zorgverzekeraar De Friesland
bericht voor NFG-registerleden vakgroepen VPMW en VIG
Zorgverzekeraar De Friesland is in 2012 onderdeel geworden van Achmea. Om kosten te besparen worden er binnen de organisatie enkele onderdelen samengevoegd. De Friesland blijft echter als merk bestaan en behoudt een eigen zorginkoopbeleid. Hierbij wordt gekeken naar de registratie bij de koepelorganisatie van de NFG, de RBCZ. Ook komend jaar zullen er vergoedingsmogelijkheden zijn voor cliënten die bij De Friesland voor alternatieve zorg zijn verzekerd. 

PSC-magazine editie 5
In de linkerbalk van deze nieuwsflits zie je al de cover van PSC-magazine editie 5. Wij hebben deze editie zojuist van de drukker ontvangen en onze collega Krystyna zal de komende dagen druk zijn met het verzendklaar maken hiervan. Je kunt deze editie dus binnenkort tegemoet zien. 

Herfstvakantie
In verband met de herfstvakantie regio Noord verschijnt er volgende week donderdag (26 oktober) geen nieuwsflits en zal er die avond ook geen telefonisch spreekuur worden gehouden. Het NFG-kantoor is volgende week gewoon bereikbaar volgens de openingstijden zoals vermeld op onze contactpagina

Kerstsluiting
Het NFG-kantoor is gesloten van 25 december 2018 t/m 1 januari 2018.
Intervisiegroep / intervisieleden gezocht
Hallo, wij zijn Bertine Termeer ( www.avonatura.nl) en Anouk Loef ( www.energizingpeople.nl). Wij hebben beide onze eigen praktijk in de Bommelerwaard ( Zaltbommel eo.) en zijn op zoek naar psychosociale hulpverleners die zich willen aansluiten bij onze intervisiegroep. Of misschien is er een intervisiegroep bij ons in de regio waar wij bij kunnen aansluiten. Graag een reactie naar Anouk: 06-54395151 of anouk@energizingpeople.nl 
Facebooknieuwtjes 

NFG-registerleden die een voordeelpas hebben én de VIP-dag van de Maand voor de Psychosociaal Professional op 11 oktober jl. hebben bezocht, ontvangen deze week het beloofde verrassingspakket.

Wij mogen tijdens de Maand voor de Psychosociaal Professional ditzelfde, super leuke, pakket verloten onder onze volgers op Facebook. De verloting zal maandag 23 oktober a.s. van start gaan.  

Wil je weten wat er in het pakket zit en meedoen met de verloting?
Kijk dan a.s. maandag 23 oktober op onze Facebookpagina
. We maken de winnaar/winnares bekend op 30 oktober a.s. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

11 november
Duur: 1 dag
Locatie: Zwolle

Datum n.v.t.
Thema:  Diverse thema's naar keuze zoals b.v. narcisme en autisme
Duur: 10 videolessen, 1 online tentamen
Locatie: n.v.t.
Tijdens de Maand voor de Psychosociaal Professional (dus nog t/m 31 oktober a.s.) kun je 2 college's t.w.v. € 99,-- aanschaffen voor € 85,--.

Meer onderzoek nodig naar de positieve en negatieve effecten van mindfulness
Er zijn aanwijzingen dat mindfulness helpt bij klachten als depressie, angst en stress, maar die staan niet in verhouding tot de omvang van de hype rondom het fenomeen. Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.