Nummer 196   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Mw. mr. drs. S. Slabbers, Senior consultant en jurist zorg bij DAS, heeft voor de NFG-registerleden een 4-luik geschreven over de toekomstige Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (vervanging van de Wet Bopz). Hierbi j deel 3: Zelfbindingsverklaring.

Bericht van de Belastingdienst
In nieuwsflits nr. 191 hebben wij een oproep gedaan aan NFG-registerleden die voor 23 januari 2017 een btw-machtiging hebben afgegeven maar nog niets hierover hebben gehoord van de belastingdienst. Een klein aantal NFG-registerleden heeft zich hierop bij ons gemeld. Deze week ontvingen wij bericht van de Belastingdienst. 
Zij liet ons weten druk met alle bezwaar- en verzoekschriften bezig te zijn en de laatste NFG-registerleden uiterlijk in december te zullen berichten. De Belastingdienst vraagt om begrip voor het feit dat zij in relatief korte tijd veel bezwaar- en verzoekschriften zorgvuldig moet behandelen. 

Herregistratie
Alle NFG-geregistreerden dienen uiterlijk 15 december 2018  hun aanvraag voor herregistatie bij ons in te dienen. Wij herinneren jullie er graag aan dat je de gevolgde activiteiten doorlopend kunt invoeren in het herregistratiesysteem. Hiervoor moet je inloggen op je persoonlijke NFG-pagina. Wij adviseren je dringend om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Op deze manier kun jij de bewijsstukken niet meer kwijtraken en blijf je bij met je administratie op dit gebied. En ook voor ons is het heel fijn als wij alvast e.e.a. kunnen nakijken zodat wij nĂ¡ 15 december 2018 iedereen zo snel mogelijk van een nieuwe licentie kunnen voorzien. Alle spelregels van de herregistratie kun je hier nog eens nalezen. 

PGB-aanvraag soms onterecht afgewezen door gemeenten
Door een NFG-registerlid werden wij gewezen op een artikel waarin je kunt lezen dat gemeenten een aanvraag voor PGB soms onterecht afwijzen. Ouders hebben, ook met de komst van de Jeugdwet, nog steeds keuzevrijheid. Dit artikel hebben wij deze week op onze Facebookpagina geplaatst en als nieuwsbericht op onze website. Mocht je het nog niet gelezen hebben, dan vind je het artikel hier.  

Kerstsluiting
Het NFG-kantoor is gesloten van 25 december 2018 t/m 1 januari 2018.
Facebooknieuwtjes 

Afgelopen maandag 30 oktober hebben wij het verrassingspakket verloot. De gelukkige winnares is Monika Mak. Het pakket is maandag direct naar haar toegestuurd.  

Alles kids
In PSC-magazine editie 5 vind je op pagina 34 een uitgebreide en mooie recensie van het boek "Alles Kids" dat is geschreven door Joriene de Vos en uitgegeven door Uitgeverij Mens!

Ieder kind is uniek en heeft een eigen unieke handleiding die niet is bijgeleverd bij aflevering. Dat maakt opvoeden soms ingewikkeld en complex. Je wil als ouder, vanuit het diepst van je hart, dat je kind zich geborgen, veilig en de moeite waard voelt. Maar hoe doe je dat? Hoe bereik je dat? Joriene de Vos (psychologe) heeft het boek 'Alles kids' geschreven waarin het draait om hechting, om verbondenheid. 

Wij mogen een exemplaar van dit boek verloten onder onze volgers op Facebook. Wil jij dit boek winnen? Kijk dan op onze Facebookpagina hoe je mee kunt doen. De verloting vindt plaats op 14 november a.s. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

11 november
Duur: 1 dag
Locatie: Utrecht

18 november-16 december
Thema: Mindfulness
Duur: 3 dagen
Locatie: Den Haag

Minder jongeren krijgen jeugdhulp
Ruim 311 duizend jongeren hebben in de eerste helft van dit jaar jeugdhulp gekregen, iets minder vergeleken met de 314 duizend in dezelfde periode vorig jaar. Daarbij gaat het om hulp aan jongeren tot 23 jaar en hun ouders bij psychische problemen, een verstandelijke beperking of opvoedproblemen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.