Nummer 197   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Mw. mr. drs. S. Slabbers, Senior consultant en jurist zorg bij DAS, heeft voor de NFG-registerleden een 4-luik geschreven over de toekomstige Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (vervanging van de Wet Bopz). Hierbi j het laatste deel: Uitvoering verplichte zorg .

Week tegen Kindermishandeling
(bericht van de NFG-aandachtsfunctionaris)
De week van 20 t/m 26 november is de week tegen kindermishandeling. De week is allereerst bedoeld om aandacht te vragen voor dit grote probleem. De cijfers die bekend zijn, zijn vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg. Men spreekt over 119.000 slachtoffers per jaar. Aan ons professionals wordt gevraagd om onze expertise te bundelen. Het thema is "verbind voor het kind". Samen kan je meer/weet je meer. Lees verder.

Visitatie: veiligheid in uw praktijk
(bericht van onze medewerker Kwaliteitsbeheer)
Naar aanleiding van een uitgebreide vragenlijst, welke wij random sturen aan onze registerleden, heeft een NFG-therapeut de punten rondom de veiligheid zeer professioneel opgepakt door contact te zoeken met de plaatselijke brandweer. Lees verder. 

Kerstsluiting
Het NFG-kantoor is gesloten van 25 december 2018 t/m 1 januari 2018.
Facebooknieuwtjes 

Bijna 1600 likes!
Onze Facebookpagina heeft op het moment van dit schrijven 1580 likes waarmee we uiteraard erg blij zijn. We vinden het natuurlijk leuk om nóg meer likes te krijgen. Degene die onze pagina de 1600ste like geeft, ontvangt dan ook van ons een boekenbon t.w.v. € 30,--.

Alles kids

En we geven nog meer weg! Momenteel verloopt op onze Facebookpagina de boekverloting van het boek "Alles Kids" dat is geschreven door Joriene de Vos en uitgegeven door Uitgeverij Mens!

Ieder kind is uniek en heeft een eigen unieke handleiding die niet is bijgeleverd bij aflevering. Dat maakt opvoeden soms ingewikkeld en complex. Je wil als ouder, vanuit het diepst van je hart, dat je kind zich geborgen, veilig en de moeite waard voelt. Maar hoe doe je dat? Hoe bereik je dat? Joriene de Vos (psychologe) heeft het boek 'Alles kids' geschreven waarin het draait om hechting, om verbondenheid. 

Kijk op onze Facebookpagina hoe je mee kunt doen aan deze loting. De winnaar wordt op 14 november a.s. bekend gemaakt. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

15-17 november
Duur: 3 dagen
Locatie: Delft

16 en 17 november
Duur: 2 dagen
Locatie: Belfeld

Nieuwe psychomotorische therapie geeft ruimte voor woede en agressie bij eetstoornissen
Een nieuwe vorm van psychomotorische therapie zorgt er voor dat patiënten met eetstoornissen hun onderdrukte woede en agressie gecontroleerd leren te uiten in plaats van op zichzelf te richten. Lees verder. 

Meer interessante artikelen vind je op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.