Nummer 198   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Aanpassingen Huishoudelijk Reglement
Graag wijzen wij jou op een nieuwe versie van ons Huishoudelijk Reglement (oktober 2017) dat je   hier aantreft maar ook op je persoonlijke NFG-pagina. Er zijn op diverse punten (kleine) aanpassingen gedaan. Daarom adviseren wij je ook dit reglement goed door te nemen. Eerdere versies van ons Huishoudelijk Reglement komen hiermee te vervallen. 

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeraars
Afgelopen weekend hebben de zorgverzekeraars hun nieuwe tarieven en voorwaarden bekend gemaakt. Zoals je van ons gewend bent, verwerken wij alle voor jou belangrijke informatie zo spoedig mogelijk in het vergoedingenoverzicht op onze website. Wij kregen per mail en telefonisch al de eerste vragen hierover. We zijn momenteel hard aan het werk om alles zorgvuldig en duidelijk te verwerken. Je begrijpt dat dit even tijd vergt. Maar de verwachting is, dat het vernieuwde overzicht begin volgende week online staat. 

Uploaden van je nieuwe verzekeringspolis
Voor hulpverleners die géén gebruik maken van de collectieve verzekeringen van de NFG:
Een klein aantal NFG-geregistreerden maakt geen gebruik van de collectieve verzekeringen omdat zij elders verzekerd zijn (bijvoorbeeld via de werkgever). Geldt dit voor jou? Dan dien je jaarlijks aan te tonen dat je goed verzekerd bent. Dit is mogelijk door in te loggen op je persoonlijke NFG-pagina en je verzekeringspolis vóór 2018 te uploaden. Doe dit alsjeblieft minimaal één maand voor het verlopen van je oude polis. Wij zullen de verzekeringskosten dan niet aan jou in rekening brengen. Heb je hierover vragen? Stel deze bij voorkeur per mail aan administratie@de-nfg.nl.

Kerstsluiting
Het NFG-kantoor is gesloten van 25 december 2018 t/m 1 januari 2018.
Oproep aan NFG-haptotherapeuten

Beste collega-haptotherapeuten,

Onlangs ben ik gestart met mijn (promotie)onderzoek 'Haptotherapie bij kanker'. Het doel is inzicht te verkrijgen in de waarde en de betekenis die haptotherapie kan hebben voor mensen met kanker, in de hoop dat dit kan bijdragen aan de toegankelijkheid ervan, en haptotherapie een duidelijke plaats kan geven in de zorg voor deze doelgroep. Daarnaast hoop - en verwacht - ik dat dit onderzoek ten goede zal komen aan ons prachtige vak als zodanig.

De eerste stap in het onderzoek is: in kaart brengen hoe haptotherapie op dit moment wordt ingezet bij mensen met kanker, en wat de ervaringen zijn van haptotherapeuten die deze zorg bieden. Hoe meer haptotherapeuten er meedoen (ook als ze zelf geen ervaring hebben met cliënten met kanker), hoe betrouwbaarder het resultaat. Voor aanmelding en vragen kunt u een e-mail sturen naar:


Alvast hartelijk dank voor uw aandacht en - hopelijk - uw medewerking!
Facebooknieuwtjes 

Bijna 1600 likes!
We hebben de 1600 likes nog niet gehaald dus de boekenbon-actie blijft nog even staan. Wie wordt onze 1600-ste liker??


Boekverloting
Op 14 november hebben wij het boek "Alles Kids" verloot aan Joriene de Vos. 

Volgende week gaan we direct weer door met een nieuwe boekverloting die jullie nog van ons tegoed hadden. In PSC-magazine editie 4 besteedden wij aandacht aan de TriA methode die is ontwikkeld door Corrie Reijngoud. Wij mogen van haar twee exemplaren van het boek "Aandacht, Acceptatie en Actie!" verloten onder onze volgers op Facebook. Meer hierover lees je vanaf volgende week op onze Facebookpagina
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

2 december - 13 januari
Duur: 2 dagen
Locatie: Zwolle

10 januari - 11 april
Duur: 7 dagdelen
Locatie: Huizen

Je kunt niet zeggen dat ADHD een hersenafwijking is
Je kunt niet zeggen dat ADHD een hersenafwijking is. Het is dus ook (nog) niet mogelijk om een scan van een kind te maken en dan te bepalen of het wel of geen ADHD heeft. Daarvoor zit ADHD te ingewikkeld in elkaar. Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.