Nummer 201   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Nieuwe Privacywetgeving
Afgelopen maanden zijn we door leden benaderd over wat te doen met de nieuwe privacywetgeving. De nieuwe wetgeving heeft nogal wat voeten in de aarde. Je moet als hulpverlener veel actiever bezig zijn met privacy en een mogelijke inbreuk op de privacy van (een van ) jouw cliënten. In alle eerlijkheid: het is complexe materie geworden en de mogelijke boetes zijn torenhoog.

De NFG is al sinds dat het bekend werd dat er nieuwe privacyregels komen, bezig met deze materie. We zijn op dit moment druk met het afronden van de bouw van een systeem waar jij als NFG-lid gebruik van kan maken. Daarmee wordt het jou heel gemakkelijk gemaakt, het systeem genereert automatisch alle documenten die je nodigt hebt en de volledige administratie zit gewoon bij de NFG in jouw dossier.  Je kunt ervan op aan dat op 25 Mei 2018 je klaar kunt zijn voor de nieuwe privacyregels door ons systeem. Wij houden je op de hoogte.

Nieuw! Collectieve Zakelijke Inventaris Verzekering voor NFG-registerleden
Goed verzekerd het nieuwe jaar in bij inbraak en brand.
Ben je goed verzekerd als er wordt ingebroken of als er brandschade is in jouw praktijk?
Zelfs als je jouw praktijk aan huis hebt, valt de schade niet altijd onder je privéverzekering. Daarom heeft de NFG met de samenwerkende bedrijven Vrieling Westerbork en verzekeringsmaatschappij de Noordelinge een speciale verzekering voor jou ontwikkeld. Lees verder.

Nieuwsbrief DAS
Bijgaand ontvang je de laatste brochure van het team Zorgsector van DAS. In deze brochure speciale aandacht voor het tuchtrecht in de jeugdzorg met bijdragen van Sascha Dik en Irene Apperloo. Daarnaast vind je de belangrijkste informatie en de contactgegevens van dit team. 

Kerstsluiting
Het NFG-kantoor is gesloten van 25 december 2018 t/m 1 januari 2018.
Facebooknieuwtjes 

Boekverloting
Afgelopen maandag 4 december hebben wij de twee boeken  "Aandacht, Acceptatie en Actie!" van de auteur Corrie Reijngoud verloot. De boeken zijn gewonnen door Natalie Heijnen en Nelleke Petit-Ros. 

En dan gaan we direct door met de laatste boekverloting van dit jaar. 

In PSC-magazine editie 4 stond op pagina 36 een artikel over het boek " Vergeven is een werkwoord", geschreven door Sandra Kikken-Pelzer. Dit boek dat bedoeld is vo or mensen die open staan voor het idee dat vergeven beter is voor hun gezondheid, maar zeker ook een boek dat geschikt is voor hulpverleners die te maken krijgen met mensen die vastlopen in hun wrok. 

December is de maand van reflectie, goede voornemens én van cadeautjes onder de kerstboom.  Wil je kans maken om dit mooie boek te winnen? Kijk dan op onze Facebookpagina hoe je mee kunt doen. De inleiding van dit boek is trouwens gratis te verkrijgen via de deze site
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

9 februari
Duur: 1 dag
Locatie: Oss

13 februari - 12 december
Duur: 1 jaar
Locatie: Zwolle

16 maart
Duur: 1 dag
Locatie: Overasselt

Stress als kind maakt volwassene risicoblind
Twintigjarigen, die als tienjarige aan hevige stress bloot hebben gestaan, slagen er slechter in om risico's correct in te schatten. Dit hebben Amerikaanse onderzoekers vastgesteld. Lees verder.


Meer interessante artikelen vind je op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.