Nummer 203   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

Nieuws rondom de kerstdagen
Hierbij verzenden wij  de laatste (reguliere) nieuwsflits van dit jaar. De volgende reguliere nieuwsflits verschijnt 11 januari a.s. 
Volgende week (25 december t/m 1 januari) is het NFG-kantoor gesloten. Vanaf dinsdag 2 januari a.s. zijn wij je graag weer van dienst. 

Het NFG-team wenst al haar registerleden en alle lezers van deze Nieuwsflits fijne kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar. 

Bericht van onze Aandachtsfunctionaris
Graag vragen wij jou aandacht voor het bericht dat onze Aandachtsfunctionaris schreef en dat je verderop in deze nieuwsflits aantreft. 

Dienstverlening DAS in 2018
Eind september maakten wij bekend dat de premie van de collectieve aansprakelijkheidsverzekering per 2018 wordt verlaagd. Nu zijn wij blij jou te kunnen melden dat de premie voor de DAS rechtsbijstandverzekering niet is verhoogd, maar dat de dienstverlening van DAS wél is uitgebreid. Hier lees je alles over wat de juristen van het team Zorg van DAS voor jou kunnen betekenen wanneer je rechtsbijstand nodig hebt, wanneer je te maken krijgt met een klacht tegen jou óf wanneer je te maken krijgt met wanbetalers. In 2018 zullen de leden van het Zorgteam zich via deze nieuwsflits aan je voorstellen. 

Herhaling; Zorg - Kwaliteitsmanagementsysteem 
Indien een zorgaanbieder binnen een gemeente wil deelnemen aan zorglening binnen de WMO, dan loopt de zorgaanbieder tegen een muur van kwaliteitseisen aan.
Dit betreft niet alleen de vakinhoudelijke kwaliteiten, maar ook over hoe de zorgaanbieder zijn processen binnen de bedrijfsvoering heeft ingericht en periodiek onafhankelijk heeft laten toetsen aan kwaliteitsnormen. Dit is voor onze register-leden een zeer grote uitdaging waarbij wij hen graag willen ondersteunen. 

Momenteel is de NFG bezig met het ontwikkelen van een eigen kwaliteitsmanagementsysteem, dat afgestemd is op de individuele praktijken van haar registerleden en voldoet aan de gestelde eisen door de gemeenten. Dit  kwaliteitsmanagementsysteem zal NEN ISO-9001 / HKZ erkend zijn. Je bent dan dus officieel erkend door NEN. Deze erkenning is onafhankelijk maar wordt breed erkend in de gezondheidszorg c.q. het sociale domein.  

Wil jij ook jouw diensten in het WMO domein aanbieden? En voldoen aan de gestelde eisen? Maak dan jouw interesse kenbaar bij het secretariaat van de NFG via info@de-nfg.nl
Bericht van onze aandachtsfunctionaris

Beste collega's

Graag wil ik jullie aandacht voor het volgende vragen:
Willen jullie deze dagen extra alert zijn op het vóórkomen en daarmee helpen voorkómen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
We zien het al op tv , niet ieder kind zal kunnen genieten van "fijne feestdagen". Het blijkt dat juist in deze tijd veel meer geweld plaatsvindt dan normaal.

Als voorbeeld wordt de gemeente Dordrecht genoemd in een artikel van het AD. Eind 2015 kreeg het steunpunt huiselijk geweld in Dordrecht ruim honderd meldingen van huiselijk geweld tegen 50 in een normale week.

Ook constateert de officier van justitie van Oost- Nederland "een schrikbarend aantal zaken van huiselijk geweld tijdens de feestdagen". De Libelle schrijft erover in dit artikel. Voor ons als therapeuten dus van extra belang goed op te letten!

Vriendelijke groeten en fijne feestdagen
Willy Smid van Wijland
Kindertherapeut en Aandachtfunctionaris voor de NFG
Intervisieleden gezocht
Intervisiegroep Familieopstellingen Zwolle is op zoek naar nieuwe leden voor de kerngroep.
Frequentie 3 keer per jaar een dag in de Enk in Zwolle. Ervaringen uitwisselen , gastsprekers uitnodigen,  opstellingen oefenen met eigen leden en mensen van buiten af. Tevens zijn wij op zoek naar representanten.
Voor meer informatie en aanmelding: creamundo@live.com
Facebooknieuwtjes 

Boekverloting
Het thema "Vergeven" past enorm goed bij de feestdagen en deze tijd van dit jaar. We kregen op deze boekverloting dan ook veel mooie reacties. Het boek   "Vergeven is een werkwoord" 
geschreven door Sandra Kikken-Pelzer is gewonnen door Rianne Schoenmakers. Het boek hebben wij inmiddels aan haar toegestuurd. 

Volgend jaar starten we met een mooie verloting van het boek "Zelf ontdekt ZichZelluf!" mét bijbehorende Coachkaarten geschreven en ontwikkeld door José van den Diepstraten en Nathalie van Spall. 

Soms dwingt een ingrijpende gebeurtenis mensen tot het opmaken van de balans of het maken van nieuwe keuzes. Veelal komt er dan een diepgaand veranderingsproces ofwel persoonlijke transformatie opgang.
Dit boek neemt de lezer mee op een innerlijke ontdekkingsreis.
De kaarten werken aanvullend op het boek en kunnen door therapeuten gebruikt worden als interventiein een therapiesessie. Iedere kaart bevat een beeld en een vraagstuk.

Nieuwsgierig? Houd onze Facebookpagina in de gaten. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

25-26 januari 
Duur: 2 dagen
Locatie: Ubbergen

29 januari - 4 december
Duur: 20 dagen
Locatie: Driebergen-Rijsenburg

Strengere regels voor zorgaanbieders door AVG
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) brengt ook voor zorgaanbieders nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee.
Lees verder. 


Meer interessante artikelen vind je op onze website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.