Nummer 205   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat 

NFG-studiedag/maand 2018
Elk jaar organiseert de NFG één of meerdere (contact)dagen waarmee onze registerleden studiepunten kunnen behalen. Voorheen was dat altijd in de vorm van onze Psychosociale Contactdag(en). De afgelopen jaren organiseerden wij een studieweek/maand samen met Hupper, de online-opleider op het gebied van psychologie. Graag willen wij bij jullie peilen wat jullie wensen zijn op dit gebied. Lees verder.

Bereik van deze nieuwsflits + verloting boekenbon
In november 2017 kondigden wij op Facebook al aan dat wij de 1600ste volger op Facebook én de 2500ste inschrijver op onze nieuwsflits zouden belonen met een boekenbon. De boekenbon naar onze 1600ste Facebookvolger is vorig jaar al door ons verstuurd. De teller op Facebook staat inmiddels op 1660 volgers!  

In de afgelopen 18 maanden hebben ruim 361 mensen zich ingeschreven voor onze nieuwsflits. Daarmee wordt deze nieuwsflits inmiddels naar bijna 2550 mailadressen verstuurd. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee. 

De 2500ste inschrijver heeft inmiddels van ons een mail gehad en ontvangt van ons de beloofde boekenbon. 

Bericht van onze medewerker kwaliteitsbeheer
In oktober jl. hebben wij in de Nieuwsflits geschreven over de (telefonische-) bereikbaarheid van onze registerleden.
Via onze mysterycaller hebben wij begrepen dat in de maand december een groot deel van de registerleden die hij probeerde te bellen slecht of niet telefonisch bereikbaar was: er was soms geen mogelijkheid een voicemail bericht in te spreken óf, als dat wel mogelijk was en er een terugbelverzoek werd achtergelaten, werd er niet teruggebeld. 
Ook kreeg de mysterycaller bij enkele gesprekken het gevoel dat een hulpverlener ietwat geïrriteerd was. Het gaf hem het gevoel van geen tijd te hebben en/of niet te willen luisteren naar de problematiek.

Ons advies is altijd de cliënt de mogelijkheid te geven een voicemailbericht in te spreken of, beter nog, maak gebruik van een callcenter zodat de cliënt altijd te woord wordt gestaan. Probeer er ook altijd voor te zorgen dat je terugbelt op een tijdstip dat je rustig kunt praten. 
Facebooknieuwtjes 

Boekverloting
Op dit moment loopt de verloting  van het boek "Zelf ontdekt ZichZelluf!" en de bijbehorende Coachkaarten geschreven en ontwikkeld door José van den Diepstraten en Nathalie van Spall. We hebben al veel enthousiaste reacties op deze actie ontvangen. Leuk!

Soms dwingt een ingrijpende gebeurtenis mensen tot het opmaken van de balans of het maken van nieuwe keuzes. Veelal komt er dan een diepgaand veranderingsproces ofwel persoonlijke transformatie opgang.
Dit boek neemt de lezer mee op een innerlijke ontdekkingsreis.
De kaarten werken aanvullend op het boek en kunnen door therapeuten gebruikt worden als interventiein een therapiesessie. Iedere kaart bevat een beeld en een vraagstuk.

De verloting vindt plaats op maandag 22 januari a.s. Meedoen? Kijk op onze Facebookpagina hoe je kans kunt maken om dit boek en de kaarten te winnen. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

23 maart - 12 mei
Duur: 4 dagen
Locatie: Beverwijk

7 en 8 april
Duur: 2 dagen
Locatie: Breda

Psychische aandoening onbespreekbaar op de werkvloer
Veel mensen met een psychische aandoening of ziekte verzwijgen die op hun werk, uit angst voor negatieve reacties of zelfs ontslag. Hun onzichtbaarheid staat haaks op het streven van politiek, werkgevers en vakbonden om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Lees verder. 

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.