Nummer 209   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

AVG Hotmail of Gmail? 
Indien je Hotmail of Gmail gebruikt voor de communicatie met je cliënten, dan is het goed om nu al te weten dat je actie zult moeten ondernemen. Lees verder. 

Uitslag Poll
In de nieuwsflitsen van 18 januari en 25 januari jl. hebben wij aan jullie gevraagd een poll in te vullen om ons zo te laten weten waar jullie behoefte op het gebied van scholing ligt. Deze poll is erg goed ingevuld waardoor wij een goed beeld hebben gekregen van jullie wensen. We mogen met elkaar concluderen dat de weg die we de afgelopen jaren met Hupper waren ingeslagen de goede weg is. Thuisstudie in de vorm van webinars wordt erg gewaardeerd. Wij zullen dan ook de komende periode met Hupper overleggen over een mooi vervolg in 2018. We houden jullie hierover uiteraard op de hoogte via deze Nieuwsflits. 

PSC-magazine
Deze week verstuurden wij het PSC-magazine editie 1-2018. Het magazine heeft een nieuw fris uiterlijk en ook de inhoud is weer boeiend. Je leest o.a. over Jelle Hermus en zijn website soChicken - broeden op een leuker leven. Op pagina 34 vind je een uitgebreide boekrecensie geschreven door onze eigen recensent Anja van de Waal over het boek "Tim en het wonder EMDR". Dit boek mogen wij verloten onder de volgers van onze Facebookpagina (zie verderop in deze nieuwsflits).  NFG-registerleden en abonnementhouders kunnen het magazine elk moment op hun deurmat verwachten. 

Herregistratie
Eind dit jaar moeten alle NFG-registerleden hun herregistratie aanvragen, óók diegene die later in 2017 zijn geregistreerd of pas in 2018 geregistreerd zullen worden (uitgezonderd de aspirant-leden). Het invoeren van gevolgde scholing, intervisie/supervisie en gelezen vakliteratuur blijkt telkens best een hele klus. Het nakijken hiervan is voor ons ook heel veel werk. Daarom aan jou het verzoek om, mocht je dit nog niet hebben gedaan, alle activiteiten van 2017 alvast in te vullen. Hoe dit alles werkt, kun je hier nalezen. 

Telefonisch spreekuur

Vanavond (15-2) gaat het telefonisch spreekuur niet door. 
Facebooknieuwtjes
 
Boekverloting
Afgelopen dinsdag hebben wij het boek Kids&Co van psycholoog Joriene de Vos verloot. De winnares is Marian Taalman-de Ruiter.  

In editie 1 van PSC Magazine 2018 staat een uitgebreide boekrecensie van Tim en het wonder EMDR.
 
Psychologen Tamara Konings en Silke Bakker schreven dit boek dat in de therapie gelezen kan worden samen met de hulpverlener, maar ook op school of thuis met ouders ter voorbereiding van de EMDR-behandeling. Want hoe leg je aan een kind uit wat EMDR is en hoe het werkt? (zie voor meer informatie PSC-magazine editie 1, pagina 34).

Wil je dit boek winnen? Kijk op onze  Facebookpagina  en lees daar verder alle informatie.   
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

1 en 2 maart
Duur: 2 dagen
Locatie: Ubbergen

22 maart - 29 maart
Thema:  Trainingsdagen Omgaan met rouw en verlies
Duur: 5 dagdelen
Locatie: Elst

21 april
Duur: 1 dag
Locatie: Nunspeet

Gelijke hersenprocessen bij autisme en schizofrenie
Veel genen beïnvloeden psychiatrische ziekten. Nu is uitgezocht wat er in de hersenen verandert.

Bij mensen met autisme, schizofrenie of bipolaire stoornis zijn in de hersenen overeenkomstige groepen genen actiever dan bij mensen zonder psychiatrische ziekten. Lees verder.


Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.