Nummer 211   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

AVG-scholing NFG-medewerkers
Op woensdag 21 maart a.s. is het NFG-kantoor gesloten vanwege AVG-scholing voor NFG-medewerkers. Wij zijn deze dag alleen in dringende gevallen bereikbaar op het nummer 06-22035751. Je kunt jouw bericht inspreken en wij bellen je dan zo spoedig mogelijk terug.

AVG
We lieten je al eerder weten dat de NFG druk bezig is met de nieuwe privacyregels. Met de bouw van het systeem zijn we nu op de helft en we verwachten hiermee binnen enkele weken klaar te zijn. Hierna zul je van ons bericht ontvangen over hoe je dit in gebruik kunt nemen. 

Bericht van DAS
Ook DAS kan jou helpen met de nieuwe wetgeving rondom de privacy. Mevrouw S. Slabbers van DAS vertelt hierover in bijgaande brief. Verder stelt zij haar collega Peter de Zeeuw van team Zorg aan je voor. Lees verder. 
Facebooknieuwtjes
 
Boekverloting
Je kunt nog steeds meedoen met de verloting van het boek "Tim en het wonder EMDR", geschreven door psychologen Tamara Konings en Silke Bakker.

In "Tim en het wonder EMDR" maak je kennis met Tim. Hij vertelt over het ongeluk dat hij heeft gehad, de klachten die hij daaraan overhield en over de EMDR-behandeling die hij volgde.  Dit boek kan in de therapie samen met de hulpverlener gelezen worden, maar ook op school of thuis met ouders ter voorbereiding van de EMDR-behandeling. 
Want hoe leg je aan een kind uit wat EMDR is en hoe het werkt? (zie voor een uitgebreide boekrecensie PSC-magazine editie 1, pagina 34).

Kijk op onze  Facebookpagina  hoe je kans maakt. De loting vindt plaats op 12 maart a.s. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

12 en 13 april
Duur: 2 dagen
Locatie: Ubbergen

12 mei - 7 juli
Duur: 5 dagen
Locatie: Haarlem

31 mei - 2 juni
Thema: Hechting
Duur: 6 dagdelen
Locatie: Doorn

Weer meer meldingen euthanasie, steeds vaker na psychische problemen
Het aantal meldingen van euthanasie is vorig jaar met ruim 8 procent gestegen. In 2017 zijn in totaal 6585 mensen geholpen bij het overlijden. Dat blijkt uit cijfers van de regionale toetsingscommissie euthanasie. Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.