Nummer 212   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

Bericht van het RBCZ
Wij ontvingen het verdrietige bericht dat op 13 maart jl., na een lang ziekbed, Josephine Beck-Kok is overleden. Josephine was de oprichter en voorzitter van de LVNG. Daarnaast is zij ook de oprichter en drijvende kracht van het RBCZ en het TCZ . Zij heeft enorm veel betekend voor de complementaire gezondheidszorg. Haar bedrevenheid en inzet voor deze branche zullen wij enorm missen

AGB-code PGB
Als NFG-coach of therapeut geregistreerd in het OCR kom je niet in aanmerking voor de AGB-code voor therapeuten en complementair en aanvullende zorg. Je voldoet immers niet aan de eisen zoals gesteld door de zorgverzekeraars. 

Wanneer je voor gemeenten werkzaam bent, kan het zijn dat zij wel een AGB-code verlangen. Wellicht kom je wel in aanmerking voor de AGB-code PGB. Meer hierover lees je hier.

Samenwerking NFG AIHP
De NFG en de AIHP hebben een overeenkomst gesloten waarbij de AIHP zich een preferred partner van de NFG mag noemen.
Het preferred partnerschap houdt in, dat de NFG en de AIHP intensief gaan samenwerken en dat voor alumni van de AIHP de mogelijkheid bestaat om zich op een eenvoudige manier in te schrijven bij de NFG.

Voor de AIHP is daarmee de mogelijkheid ontstaan dat haar alumni rechtstreeks toegang krijgen tot de Nederlandse gezondheidszorg en de daarbij behorende vergoedingen van gemeenten en zorgverzekeraars.

De AIHP is een psychotherapie opleidingsacademie (reeds 40 jaar oud) en leidt al jaren studenten op in een vierjarig traject tot ECP houder. Zij is daarmee een van de grootste in Nederland en België.

De AIHP is een psychotherapie opleidingsacademie (reeds 40 jaar oud) en leidt al jaren studenten op in een vierjarig traject tot ECP houder. Zij is daarmee een van de grootste in Nederland en België. De AIHP is een psychotherapie opleidingsacademie (reeds 40 jaar oud) en leidt al jaren studenten op in een vierjarig traject tot ECP houder. Zij is daarmee een van de grootste in Nederland en België. 

De AIHP is een psychotherapie opleidingsacademie (reeds 40 jaar oud) en leidt al jaren studenten op in een vierjarig traject tot ECP houder. Zij is daarmee een van de grootste in Nederland en België

Herhaling: AVG-scholing NFG-medewerkers
Op woensdag 21 maart a.s. is het NFG-kantoor gesloten vanwege AVG-scholing voor NFG-medewerkers. Wij zijn deze dag alleen in dringende gevallen bereikbaar op het nummer 06-22035751. Je kunt jouw bericht inspreken en wij bellen je dan zo spoedig mogelijk terug.
Facebooknieuwtjes
 
Boekverloting
"Tim en het wonder EMDR" is deze week verloot onder onze volgers op Facebook en de winnaar is Linda Meeuwenberg. Voor deze boekverloting was een enorme belangstelling. Eén van de schrijfster van dit boek heeft ons laten weten dat wij in het najaar nogmaals twee(!!) boeken mogen verloten. Houd onze Facebookpagina dus in de gaten. 

Op 8 maart jl. verscheen het boek 
"Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie". 

Dit boek, o.a. geschreven door NFG-registerlid Harriëtte Modderman, is aan ons beschikbaar gesteld door uitgeverij Acco.

Verlies en rouw zijn eigen aan het leven. Vaak worden mensen na een verlies overstelpt met clichés over hoe ze dat verlies moeten 'verwerken'. Die verwerkingsmythe legt een grote druk op hen. Ze hebben het gevoel dat ze niet rouwen volgens de gangbare normen. Dat ze het verlies niet in de vooropgestelde tijd verwerkt, losgelaten of aanvaard krijgen. Ook de hulpverlening is soms nog te veel gericht op loslaten en afscheid nemen, waardoor er weinig ruimte is voor het verlies en rouwen zelf.

Dit boek laat een nieuwe benadering zien, gebaseerd op de nieuwste inzichten over verlies en rouw.

"Ruimte maken voor rouw en verlies in therapie" is een must have voor elke therapeut en rouwconsulent en jij kunt dit boek winnen. 

Hoe?  Kijk op onze  Facebookpagina  hoe je kans maakt. De loting vindt plaats op 10 april a.s. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

9 en 10 april
Duur: 2 dagen
Locatie: Den Haag

19 april en 24 mei
Thema: Spirit of Autisme
Duur: 2 dagen
Locatie: 's-Gravenzande

22 mei - 7 juni
Duur: 3 dagen
Locatie: Waalwijk

Neurofeedback even effectief als Ritalin?
De effectiviteit van neurofeedback bij ADHD is controversieel. Een internationale groep onderzoekers vergeleek daarom verschillende behandelmethoden bij kinderen met ADHD, waaronder neurofeedback. Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.