Nummer 213   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

AVG
Op woensdag 21 maart was het NFG-secretariaat gesloten. Op deze dag hebben de NFG-medewerkers uitgebreid informatie gekregen over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) welke vanaf 25 mei a.s. een verplichting wordt. De Wpb (Wet bescherming persoonsgegevens) geldt vanaf deze datum niet meer. 

Zoals je weet heeft de AVG ook gevolgen voor jou, jij verwerkt immers ook persoonsgegevens. Wij hebben je al eerder laten weten drukdoende te zijn met het bouwen van een AVG-systeem zodat je straks kunt voldoen aan alle eisen die worden gesteld. 

Op 1 mei a.s. zal het NFG-AVG-systeem beschikbaar zijn voor al onze registerleden (m.u.v. de aspirant-leden). In dit systeem wordt je d.m.v. een stappenplan aan de hand genomen. Wanneer je dit stappenplan volledig hebt doorlopen, kun je voldoen aan alle eisen zoals gesteld door de AVG. Uiteraard is het (goed) uitvoeren van deze stappen wel je eigen verantwoordelijkheid. 
 
De komende weken zullen wij nog drukdoende zijn om het systeem helemaal af te krijgen. Jullie zullen straks "slechts" 14 pagina's met vragen hoeven te beantwoorden, maar achter de schermen brengt dit heel veel meer werk met zich mee. Het beantwoorden van e-mail kan daarom wat langer duren dan je van ons gewend bent. Wij hopen op je begrip hiervoor. 
Facebooknieuwtjes
 
Boekverloting
Op 8 maart jl. verscheen het boek 
"Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie". 

Dit boek, o.a. geschreven door NFG-registerlid Harriëtte Modderman, is aan ons beschikbaar gesteld door uitgeverij Acco.

Verlies en rouw zijn eigen aan het leven. Vaak worden 
mensen na een verlies overstelpt met clichés over hoe ze dat verlies moeten 'verwerken'. Die verwerkingsmythe legt een grote druk op hen. Ze hebben het gevoel dat ze niet rouwen
 volgens de gangbare normen. Dat ze
 het verlies niet in de vooropgestelde tijd verwerkt, losgelaten of aanvaard krijgen. Ook de hulpverlening is soms nog te veel gericht op loslaten en afscheid nemen, waardoor er weinig ruimte is voor het verlies en rouwen zelf.

Dit boek laat een nieuwe benadering zien, gebaseerd op de nieuwste inzichten over verlies en rouw.

"Ruimte maken voor rouw en verlies in therapie" is een must have voor elke therapeut en rouwconsulent en jij kunt dit boek winnen. 

Hoe?  Kijk op onze  Facebookpagina  hoe je kans maakt. De loting vindt plaats op 10 april a.s. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

30 mei - 27 juni
Thema:  Acceptance and Commitment Therapy
Duur: 5 dagen
Locatie: Waalwijk

31 mei
Duur: 1 dag
Locatie: Otterlo

15 juni
Duur: 1 dag
Locatie: Eindhoven

Waarom moeten pubers in het weekend kunnen uitslapen?
De meeste jongeren vanaf 12 jaar hebben ongeveer negen uur slaap per nacht nodig. Dat begint pas minder te worden als ze 18 jaar zijn. Dan wordt het ongeveer acht-en-half uur. Uit tal van studies blijkt evenwel dat de meeste pubers tussen 13 en 18 jaar die norm van 9 uren niet halen en kampen met een chronisch slaaptekort. Lees verder. 

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.