Nummer 215   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

Kwaliteitssysteem
In een eerdere Nieuwsflits hebben wij jou meegedeeld dat de NFG aan een eigen kwaliteitssysteem werkt die voldoet aan de HKZ-norm. Dit omdat we het signaal kregen van onze leden dat gemeenten bij WMO-contracten hierom vroegen.

Uitgangspunt bij de NFGF is altijd dat we jou een goede kwaliteit tegen een zo laag mogelijke prijs proberen te bieden. Al vrij snel kwamen we erachter dat er partijen op de markt actief zijn die dit kunnen aanbieden tegen een prijs waar de NFG niet onder kon komen. We zijn in de afgelopen maanden met diverse aanbieders in gesprek geweest om te kijken wie de beste partij is. Uiteindelijk is onze keuze gevallen op KIWA, niet in de laatste plaats omdat KIWA al de ISO-9001-certificering van de NFG doet.

Veel gemeenten accepteren het KIWA-keurmerk. En, wat ook van groot belang is, KIWA doet het tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Wat tevens voor KIWA spreekt, is dat de aanmeldprocedure zeer kort en eenvoudig is.

Wil je meer weten of wil je direct het KIWA-keurmerk aanvragen? Klik dan op deze link

Fout in e-mail Vektis
Deze week ontvingen wij een aantal verontruste telefoontjes van NFG-registerleden over een mail die zij van Vektis hebben ontvangen. Uit de e-mail bleek dat zij ineens bij een andere beroepsorganisatie waren geregistreerd. Dit betreft echter een fout van een externe partij.

Vektis betreurt deze fout en heeft aangegeven alles op 4 april opgelost te hebben. Heb jij ook deze mail gehad, dan kun je nu checken of Vektis de fout inderdaad heeft hersteld. Ga hiervoor naar www.agbcode.nl en zoek vervolgens jouw gegevens op in het AGB-register. Je ziet dan helaas nog steeds de gegevens van de verkeerde beroepsorganisatie staan, maar hierachter staat wel een einddatum. Vektis heeft ons namelijk laten weten deze gegevens niet te kunnen verwijderen. En als het goed is, zie je ook de gegevens van de juiste beroepsorganisatie staan. Klopt het toch nog niet? Neem hierover dan contact op met Vektis, wij kunnen aanpassingen helaas niet voor je regelen. 

Herhaling: beantwoording e-mail NFG-secretariaat
Zoals je in de nieuwsflits hebt kunnen lezen, zijn wij drukdoende om de laatste hand te leggen aan het NFG-AVG-systeem. We zijn bezig met de laatste testen en tekstuele verbeteringen. Beantwoording van e-mail kan dus wat langer op zich laten wachten dan je van ons gewend bent en wij hopen op jouw begrip hiervoor. 

Het NFG-AVG-systeem zal vanaf 1 mei a.s. beschikbaar zijn voor NFG-registerleden (m.u.v. aspirantleden). 
Facebooknieuwtjes
 
Boekverloting
De laatste week van de verloting van het boek
"Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie" is ingegaan!

Dit boek, o.a. geschreven door NFG-registerlid Harriëtte Modderman, is aan ons beschikbaar gesteld door uitgeverij Acco.

Verlies en rouw zijn eigen aan het leven. Vaak worden 
mensen na een verlies overstelpt met clichés over hoe ze dat verlies moeten 'verwerken'. Die verwerkingsmythe legt een grote druk op hen. Ze hebben het gevoel dat ze niet rouwen
 volgens de gangbare normen. Dat ze
 het verlies niet in de vooropgestelde tijd verwerkt, losgelaten of aanvaard krijgen. Ook de hulpverlening is soms nog te veel gericht op loslaten en afscheid nemen, waardoor er weinig ruimte is voor het verlies en rouwen zelf.

Dit boek laat een nieuwe benadering zien, gebaseerd op de nieuwste inzichten over verlies en rouw.

"Ruimte maken voor rouw en verlies in therapie" is een must have voor elke therapeut en rouwconsulent en we merken dan ook dat voor deze verloting veel belangstelling is. Je maakt nog kans om dit boek te winnen. 

Hoe?  Kijk op onze  Facebookpagina  hoe je kans maakt. De loting vindt plaats op 10 april a.s. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

17 en 18 mei
Duur: 2 dagen
Locatie: Ubbergen

26 en 27 mei
Duur: 2 dagen
Locatie: Westelbeers

Positieve effecten ADHD-medicijnen op schoolprestaties overschat
Medicatie voor kinderen met ADHD heeft positieve invloed op het gedrag maar niet of nauwelijks op schoolprestaties. Dat blijkt uit een nieuwe studie van klinisch neuropsychologen van de Vrije Universiteit Amsterdam waarin zij 37 jaar onderzoek analyseerden. Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.