Nummer 216   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

PSC-magazine editie 2 2018
Deze week ontvingen wij op kantoor de tweede editie van het PSC-magazine met daarin o.a. artikelen over "Homeostase in het brein" en "de epigenetica van verslaving". NFG-medewerkster Krystyna is deze magazines op het moment van verzending van deze nieuwsflits aan het inpakken. Het magazine zal naar verwachting volgende week worden verstuurd. 

Herregistratie 2019, extra mogelijkheid voor behalen van intervisiepunten
Voor 15 december a.s. moeten alle NFG-registerleden (m.u.v. aspirant-leden) bewijsstukken van scholing, intervisie én vakliteratuur over 2017/2018 inleveren. Dat lijkt nog ver weg, maar met de zomerperiode die voor de deur staat, is het al snel zover. 

Heb je nog intervisiepunten nodig, dan wijzen wij je graag op de ACT-cursus van Psychodidact. Als je deze cursus hebt gevolgd kun je namelijk voldoen aan de intervisieverplichting voor 1 jaar. Je hebt dit jaar nog twee mogelijkheden om deze cursus te volgen. Irene Slaats van Psychodidact legt je graag meer uit over deze cursus én waarom je hiervoor óf studiepunten óf intervisiepunten kunt behalen. Lees verder.

Berichtgeving DAS
Hierbij zenden wij jou weer een artikel geschreven door Mr. drs. Shirin Slabbers van DAS over de fusie van de Inspectie Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg. En wist je dat de rapporten die na inspectie worden opgesteld bijna allemaal openbaar zijn? Tevens stelt zij haar collega Rien Leemans voor. Lees verder. 
Facebooknieuwtjes
 
Boekverloting
Het boek  "Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie" is op dinsdag 10 april jl. verloot aan Dies Janssen. Van harte!

Er staan de komende periode nog heel veel super leuke boekverlotingen op stapel. Volgende week ontvang je PSC-magazine editie 2 en hierin worden de verlotingen van 2 boeken al aangekondigd. 

En tussendoor mag de verloting van het boek " Traumasporen" in de herhaling. Uitgeverij Mens! heeft dit keer zelfs twee exemplaren beschikbaar gesteld van dit boek dat geschreven is door Prof. dr. Bessel van der Kolk. Dit omdat zij op 21 september a.s. het congres Trauma Sporen (The body keeps the score) organiseren. NFG-registerleden ontvangen 4 PE-punten voor het bijwonen van dit congres.

Prof. dr. Bessel van der Kolk zal uitleggen welke ingrijpende gevolgen trauma heeft op het gebied van cognitie, affectregulatie, de ontwikkeling van het 'zelf' en onze interacties met anderen. Hij geeft antwoord op de vraag wat het effect is van trauma en gehechtheidsbreuken op de ontwikkeling van de identiteit en hoe dit in een sociale context tot uitdrukking komt in de vorm van problemen met affectmodulatie, destructief gedrag tegenover onszelf en anderen, en het omgaan met intimiteit. 

Wil je kans maken op dit boek? Kijk dan snel op onze Facebookpagina want de verloting vindt al plaats op 18 april a.s. We kunnen twee mensen blij maken met dit boek, dus je hebt dubbele kans.
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

1 en 2 juni
Duur: 2 dagen
Locatie: Westelbeers

8 en 29 juni
Duur: 2 dagen
Locatie: Eindhoven

Informatie rondom het overstappen van zorgverzekeraar kan nog beter
De informatievoorziening over zorgverzekeringen was tijdens dit overstapseizoen beter dan vorig jaar. Toch is niet alle informatie goed terug te vinden op de websites en is het taalniveau regelmatig te hoog. Lees verder

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.