Nummer 217   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

Drukte
Momenteel is het enorm druk op het NFG-secretariaat, maar gelukkig met allemaal positieve ontwikkelingen. We krijgen enorm veel nieuwe aanmeldingen te verwerken waardoor we blijven groeien en ons inmiddels de grootste beroepsorganisatie in het psychosociale werkveld mogen noemen. Daarnaast zijn we nog steeds druk met met het AVG-stappenplan / AVG-systeem dat binnenkort voor jullie beschikbaar zal zijn. 

We proberen nog steeds zoveel mogelijk de binnengekomen mails op dezelfde dag te beantwoorden en meestal lukt dit ook. Het kán zijn dat je soms een dag op een antwoord moeten wachten, in dit geval hopen wij op jouw begrip hiervoor. 
Facebooknieuwtjes
 
Boekverloting
Wat   ontvingen wij enorm veel  mooie  reacties op de boekverloting van "Traumasporen". De twee gelukkige winnaars zijn Petra Janssen en Alexandra de Raaij.  Van harte!

Deze week ontvangen NFG-registerleden en abonnementhouders het PSC-magazine editie 2. Daarin kun je het artikel van Joke Holtrust en Harriëtte Modderman lezen over Lifestreamcoaching. Vanaf volgende week kun je via onze Facebookactie het Werkboek Lifestream winnen. 

In dit boek lees je levensverhalen van leerlingen waarmee de schrijvers in het onderwijs in aanraking zijn gekomen. Joke als schoolpastor en kindertherapeut en Harriëtte als opleider, jongerenwerker en psychosociaal therapeut. Deze verhalen gaan niet direct over de problemen die de jongeren ervaren maar veel meer over hoe zij inventief omgaan met deze problemen, met armoede, ziekte, zorg voor ouders, verlies van gezinsleden etc. De schrijvers kregen een spiegel voorgehouden waardoor een dynamiek van samenwerking is ontstaan. In dit boek is het intensieve proces van wederzijds leren verwoord. 

Naast deze levensverhalen omschrijft het boek ook een methode om te werken met deze levensverhalen. Het boek biedt een een schat aan handzame en praktische interventies. 

Werkboek Lifestream is enorm interessant voor iedereen die met jongeren werkt. 

Wil je dit boek winnen? Dat kan! Volg de NFG-Facebookpagina. Vanaf maandag 23 april a.s. kun je meedoen met deze verloting. De winnaar maken wij bekend op 7 mei. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

6 en 7 juni
Thema: RET-cursus
Duur:  2 dagen
Locatie: Den Haag

8 en 29 juni
Duur: 2 dagen
Locatie: Eindhoven

Hoe het online leven jongeren beïnvloedt
Jongeren besteden heel veel van hun tijd online. Toch weten we nog weinig over hoe dit intensieve (sociale) mediagebruik hun ontwikkeling beïnvloedt. Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.