Nummer 218   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

Verschuiving werkzaamheden
Vorige week vertelden wij jullie al dat de NFG groeit. Daarom zal er de komende tijd geschoven worden met de werkzaamheden/werktijden. Het eerste dat jullie hiervan zullen merken is dat de telefoon in eerste instantie niet meer door Tim maar door Krystyna v.d. Veen-Krzanik zal worden opgenomen. Krystyna werkt al langer voor de NFG, maar vooral achter de schermen. Haar werkzaamheden zullen zich de komende periode meer naar de voorgrond verplaatsen, niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk. Krystyna haar bureau is verplaatst naar het kantoorgedeelte waar ook Annette, Henk en Tim zitten. 

Nieuwsflits
Volgende week zal er geen reguliere nieuwsflits verschijnen. Zodra het AVG-systeem gereed is, versturen wij een extra nieuwsflits. 

Telefonisch spreekuur
Op donderdagavond 3 mei komt het telefonisch spreekuur te vervallen.
Facebooknieuwtjes
 
Sinds deze week hebben we meer dan 1800 volgers! Hier zijn we enorm blij mee. We blijven ons best doen om interessante berichten te plaatsen en te delen en t/m oktober hebben we de planning voor diverse boekverlotingen rond. Blijf ons dus volgen of meld je alsnog aan als volger van onze Facebookpagina.

Boekverloting
De verloting van het Werkboek Lifestream is maandag 23 april jl. van start gegaan. 

In PSC magazine editie 2 kun je een artikel vinden van de schrijvers van dit boek, HarriĆ«tte Modderman en Joke Holtrust. Zij hebben dit boek beschikbaar gesteld aan onze volgers op Facebook. 

Je leest in dit boek over de levensverhalen van leerlingen waarmee de schrijvers in het onderwijs in aanraking zijn gekomen. Joke als schoolpastor en kindertherapeut en HarriĆ«tte als opleider, jongerenwerker en psychosociaal therapeut. Deze verhalen gaan niet direct over de problemen die de jongeren ervaren maar veel meer over hoe zij inventief omgaan met deze problemen, met armoede, ziekte, zorg voor ouders, verlies van gezinsleden etc. De schrijvers kregen een spiegel voorgehouden waardoor een dynamiek van samenwerking is ontstaan. In dit boek is het intensieve proces van wederzijds leren verwoord. 

Naast deze levensverhalen omschrijft het boek ook een methode om te werken met deze levensverhalen. Het boek biedt een een schat aan handzame en praktische interventies. 

Werkboek Lifestream is enorm interessant voor iedereen die met jongeren werkt. 

Wil je dit boek winnen? Dat kan! Kijk op de  NFG-Facebookpagina hoe je kans maakt. De winnaar maken wij bekend op 7 mei a.s. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

8 juni - 18 januari
Duur: 7 dagen
Locatie: Gouda

28 juni - 13 juli
Duur: 3 dagen
Locatie: Veenhuizen

Op lange termijn geen verhoogd risico op psychische aandoening na abortus
Vrouwen die een abortus ondergaan, hebben 5 tot 6 jaar hierna geen verhoogd risico op een psychische aandoening, zeggen onderzoekers van het Trimbos-instituut en Universiteit Utrecht. Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.