Nummer 219   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

AVG / Functionaris Gegevensbescherming
Op 2 mei jl. stuurden wij jou via een Extra Nieuwsflits de laatste informatie over de AVG. Gemist? Nalezen kan hier. Inmiddels hebben wij ook alvast de contactgegevens van de NFG-functionaris gegevensbescherming (NFG-FG). 

Naam: Piet Offermans
E-mail: fg@de-nfg.nl
Telefoon: 06-83666598. 

LET OP: Piet zal deze functie pas oppakken ná 4 juni a.s. Met vragen over de AVG kun je terecht bij het NFG-secretariaat. E-mails en telefoontjes naar de FG zullen voorlopig nog niet worden beantwoord. 

Bovenstaande contactgegevens zijn dus voor nu alleen bedoeld om in te kunnen vullen op de AVG-vragenlijst. T.z.t. geven wij je meer informatie over de FG (o.a. tarieven). Wil je dan alsnog afzien van onze FG, dan is dit altijd mogelijk. 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 
Stap 5 van de meldcode wordt veranderd. Per 1 januari 2019 wordt het verplicht te werken met een afwegingskader. Op dit moment werkt onze aandachtsfunctionaris hard aan een protocol omtrent het gebruik van de meldcode. Dit afwegingskader wordt hierin meegenomen. Onze aandachtsfunctionaris heeft over het waarom van dit afwegingskader alvast e.e.a. geschreven. Lees verder. 
Facebooknieuwtjes
 
Boekverloting
De verloting van het Werkboek Lifestream heeft op 7 mei jl. plaatsgevonden. De winnaar was Nicole Derks. Het boek is inmiddels naar haar toegestuurd. 

In PSC magazine editie 2 staat op pagina 34 een uitgebreide boekrecensie van het bijzondere voorleesboekje "Saartje in het bos".

Dit boekje is geschreven door Esther Vliegenthart, moeder van een zoon met autisme. Zij heeft speciaal voor deze groep kinderen een boek geschreven om te voorkomen dat er nog meer chaos in hun hoofd ontstaat dan er misschien al is. Saartje in het bos is daarom een kort verhaal over een eekhoorn met een duidelijke verhaallijn zodat warrige gedachtetaferelen bij jonge luisteraars zoveel mogelijk worden vermeden. 

Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met Veerle den Hartogh, de Kindergebarenjuf. Iedere bladzijde in het boek bevat een zachte potloodtekening van een gebaar dat hoort bij een van de woorden op die bladzijde. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat veel kinderen baat hebben bij het gebruik van ondersteunde gebaren tijdens het voorlezen. Deze gebaren kun je als voorlezer ook aanleren via een filmpje waarvan de link in het boek vermeld staat. 

Dat een goed boek niet dik hoeft te zijn, bewijst dit boekje. En jij kunt het winnen. Hoe?  Kijk snel op de  NFG-Facebookpagina.  De winnaar maken wij bekend op 22 mei a.s. 
Leven met fybromialgie
NFG-registerlid Sjoukje Okma schreef het boek "Leven met fybromialgie" een boek dat ook interessant kan zijn voor andere NFG-hulpverleners. 

Sjoukje, psychologe, die veel ervaring heeft met patiënten met chronische pijnklachten, beschrijft in dit boek precies alles wat je over fibromyalgie wilt weten. Het is een ziekte die niet is aan te tonen, maar waar toch zo'n 400.000 mensen last van hebben (90% vrouwen). Slopend en soms invaliderend en vaak niet begrepen door de maatschappij. Eerst krijg je een heldere uitleg over de ziekte, de mogelijke ontstaanswijze en hoe de pijn in het lichaam wordt verwerkt. Stress lijkt een belangrijke rol te spelen. Erg begrijpelijk en leerzaam voor patiënten en hulpverleners. Met een aantal verhalen van patiënten en in de bijlage o.a. een mooie brief voor de omgeving die onbekend is met fibromyalgie. Meer informatie.
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

11 juni
Duur: 1 dag
Locatie: Tilburg

16 juni
Duur: 1 dag
Locatie: Eindhoven

18 en 19 juni
Thema: Metaforen
Duur: 2 dagen
Locatie: Lisse

Hoe kan je als werkgever medewerkers met ADHD het beste begeleiden?
Medewerkers met ADHD hebben dikwijls van jongs af aan afwijzingen ervaren. 'Gevolgschade' leidt vaak tot een laag zelfbeeld en slecht presteren. Ze verzuimen vaker en hebben daarnaast steevast werkgerelateerde problemen. Lees verder. 

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.