Nummer 222   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

Artikel DAS over Functionaris Gegevensbescherming
Wij krijgen veel vragen over het wel/niet aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming. Bijgaand artikel van DAS geeft hier een heel duidelijk antwoord op. Lees verder. 

AVG: Privacy policy website
In het voorbeeld Privacy policy website hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden. Het nieuwe voorbeeld tref je inmiddels aan op je persoonlijke pagina onder de oranje button "AVG". 

Openingstijden NFG-secretariaat tijdens zomerperiode
Deze zomerperiode zal het NFG-kantoor telefonisch en per mail steeds bereikbaar zijn volgens de openingstijden zoals vermeld op onze website. 

Vanaf 23 juli t/m 7 september zullen NFG-medewerkers gespreid met vakantie gaan. In deze periode kan beantwoording van e-mail langer op zich laten wachten. 

In de periode van 13 augustus t/m 7 september is er geen telefonisch spreekuur op donderdagavond. 
Facebooknieuwtjes
 
Boekverloting
De laatste week van de verloting van het boek  "Verbindende verhalen voor getraumatiseerde kinderen en jongeren in de therapeutische praktijk" van Kim S. Golding is ingegaan. 

In PSC-magazine editie 2 wordt dit boek besproken op pagina 25. Het werken met levensverhalen kan herstel ondersteunend werken na trauma en stress. Golding (psycholoog, docent en auteur) heeft in dit boek 21 verhalen opgenomen die zij in haar therapeutische werk met kinderen, jongeren en volwassenen creĆ«erde. 

Het boek is ingedeeld naar veel voorkomende psychologische thema's als het verwerken van trauma uit het verleden en toekomstgericht leren kijken, omgaan met faalangst en aandacht ervaren. Je leest waardevolle tips voor het opzetten van verhalen en levensverhalen met kinderen. Golding beschrijft ook hoe verhalen therapeutisch kunnen worden ingezet met ouders en als middel kunnen dienen voor zelfreflectie bij therapeuten. 

Wil je dit boek winnen? Meedoen kan nog steeds. Kijk op onze Facebookpagina hoe je kans maakt. De winnaar maken wij bekend op 11 juni a.s. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

31 augustus
Duur: 1 dag
Locatie: Utrecht

8 september - 12 april
Duur: 8 dagen
Locatie: Klarenbeek

Werk hebben kan stigmatisering verminderen
Een persoon met een psychische aandoening die werkloos is, roept meer sociale afstand op dan een persoon met een psychische aandoening die wel werk heeft. Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.